Fagforbundet.no

Logg inn
A A A Presse Om Fagforbundet

Moduler

Skal utrede offentlig pensjon

Ikke kødd med pensjonen
Brannkorpsforeninga i Oslo 1. mai 2011, under parolen IKKE KØDD MED PENSJONEN VÅR. (Foto: Illustrasjonsbilde: Fagforbundet Oslo)

– Så langt virker det som departementet har tatt hensyn til mange av våre innspill, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Fagforbundet hjelper deg Bli medlem i Fagforbundet!

Fredag begynte arbeidet med å gå gjennom den offentlige pensjonsordningen. Partene var innkalt til arbeidsminister Robert Eriksson for å legge fram sitt syn. Dette var startskuddet for et utredningsarbeid som skal ende opp med en rapport i november i år. Den skal gi Eriksson grunnlag for å vurdere å invitere partene til forhandlinger om en ny tjenestepensjon for offentlig ansatte. Selve utredningsarbeidet skal gjøres av departementet. Partene på arbeidsgiver- og arbeidstakersida vil være representert i en referansegruppe som skal gi innspill underveis i arbeidet.

 

Livsvarig og kjønnsnøytralt

Mette Nord skisserer følgende områder som viktigst for Fagforbundet:

• Kjønnsnøytralitet: At det ikke blir forskjeller mellom kvinner og menns pensjon.

• Livslange ordninger: At folk er sikret tjenestepensjon livet ut.

• Tidligpensjonsordningene. 

Bra start

– Vi syns dette er en bra start på noe vi håper blir en god prosess. Det er viktig at prosessen blir gjennomført på en slik måte at medlemmene sier ja til et forhandlingsresultat i en uravstemning, sa Mette Nord til statsråden.

Hun fortsatte med å minne om at LO kommune representerer store grupper i kommune- og helsesektoren. Hele 76 prosent er kvinner, og flertallet jobber deltid. I gjennomsnitt har de en deltidsprosent på 72, noe som gir dem en faktisk lønn per ansatt på kr 310 000 kroner. Hele ti prosent blir uføre og tre av ti har en særaldersgrense, viser tall fra KLP Forsikring.

Må ikke glemme lavtlønte

– For våre medlemmer er det helt nødvendig å ha en god AFP-ordning som ivaretar lavtlønnsgrupper og deltidsansatte. Derfor er det avgjørende at rapporten tar hensyn til sammensetningen av yrkesgrupper, lønnsnivå og deltid både i kommune-, helse- og statssektoren på en grundig måte. Det blir veldig viktig å sikre et nivå som gir en anstendig pensjon for de som må slutte tidlig, sa Mette Nord.

– Vi er opptatt av mobiliteten mellom privat og offentlig sektor, men vi mener at det viktigste grepet må være å øke kvaliteten i privat sektor og bidra til å etablere brede, tariffestede ordninger også der. Harmoniseringen må ikke gå på bekostning av de som har anstendig pensjon, vi må løfte de som har for dårlige ordninger, sa Fagforbundets leder Mette Nord.