Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Standardisering viktig for helsevesenet

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Helsedirektoratet og Standard Norge for å utvikle gode standarder innen helse.

29.05.2015

  Uforsvarlig å sette folk til å gjøre faglig arbeid de ikke er kvalifisert til (Fri Fagbevegelse)

Attendo Hjemmetjeneste bruker ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære dem opp først.

05.05.2015

Har du benyttet deg av hospiteringsmidlene?

Har du behov for å holde deg oppdatert i ditt primæryrke eller innen et av yrkene elevene dine kan velge? Fristen for å søke hospiteringsmidler går snart ut.

22.04.2015

Faggruppe for yrkesfaglærere

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har Fagforbundet en egen faggruppe for yrkesfaglærere. Faggruppen består av yrkesaktive medlemmer og fungerer rådgivende overfor seksjonen.

18.02.2015