Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016.

04.01.2016

  Hva skal til for å få en bedre norsk skole?

Skoleforskernes 12 råd til en bedre skole

25.10.2015

Habiliterings- og rehabiliteringstjenester

Brukere og pasienter skal få tilbud om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

23.10.2015

  Kultur som beveger, berører og begeistrer

Landskonferanse i Aktiv omsorg 2015 Sted og tid: Drammen, Hotel Ambassadeur, 18. – 19. november

22.09.2015

  Standardisering viktig for helsevesenet

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Helsedirektoratet og Standard Norge for å utvikle gode standarder innen helse.

29.05.2015

  Uforsvarlig å sette folk til å gjøre faglig arbeid de ikke er kvalifisert til (Fri Fagbevegelse)

Attendo Hjemmetjeneste bruker ufaglærte ansatte til å stelle kreftsår, leggsår, gjøre blæreskylling og dele ut medisiner til pasienter i starten av behandlingen – uten å lære dem opp først.

05.05.2015

Har du benyttet deg av hospiteringsmidlene?

Har du behov for å holde deg oppdatert i ditt primæryrke eller innen et av yrkene elevene dine kan velge? Fristen for å søke hospiteringsmidler går snart ut.

22.04.2015

Faggruppe for yrkesfaglærere

For å bidra til et best mulig yrkesfaglig tilbud har Fagforbundet en egen faggruppe for yrkesfaglærere. Faggruppen består av yrkesaktive medlemmer og fungerer rådgivende overfor seksjonen.

18.02.2015