Verdens vanndag 22. mars: Vann er en menneskerett, ikke en vare

Årets vanndag setter søkelys på årsakene til at store deler av verdens befolkning fortsatt lever uten tilgang på rent vann. De gode nyhetene er at stadig flere land velger å avprivatisere vannforsyningen.

21.03.2019 av Bendik Flomstad

Fagforbundet har rundt 2000 medlemmer som jobber med vann og er dermed den største arbeidstakerorganisasjonen i sektoren. Vi oppfordrer til å markere verdens vanndag! Vi trenger økt tilgang til rent drikkevann over hele verden og en mer rettferdig forvaltning av denne viktigste av alle ressurser.

Årets internasjonale tema for vanndagen er Leaving no one behind. FNs bærekraftsmål nummer seks slår fast at alle mennesker skal sikres tilgang til rent vann innen 2030, uansett hvem man er og hvor man kommer fra.

I dag lever 2,1 milliarder mennesker uten tilgang til verdens viktigste ressurs. Vann er en forutsetning for alt liv. Uten rent vann går ikke livet eller samfunnet rundt, hverken hjemme, i skolene eller på arbeidsplassene. Mangel på vann hindrer matproduksjon og verdiskapning.

Hvorfor lever så mange uten tilgang til rent vann?

Fattigdom, klimaendringer, befolkningsøkning og konflikter tvinger mange mennesker på flukt. Særlig går manglende tilgang til vann ut over marginaliserte grupper i samfunnet. Verden over sliter mange mennesker - kvinner, barn, flyktninger, urfolk og funksjonshemmede – med at deres behov blir oversett, og mange støter på diskriminering når de strever for å skaffe seg tilgang til vann.

  • 2,1 milliarder mennesker lever i dag uten tilgang til rent vann
  • I en av fire barneskoler på verdensbasis mangler elevene tilgang til rent drikkevann
  • Daglig dør over 700 barn av diaré som følge av utrygge vann- og sanitærforhold
  • Av alle som mangler trygg vannforsyning på verdensbasis, bor 80 % i rurale områder
  • I 8 av 10 husholdninger uten innlagt vann er det kvinner eller unge jenter som har ansvaret for å hente vann til familien
  • For de 68,5 millionene mennesker som er på flukt i dag, er vann- og sanitærforhold et alvorlig problem
  • Innen 2030 risikerer 700 millioner mennesker å måtte flytte fra sine hjem pga. manglende tilgang til vann

Hva må gjøres?

Vann er en rettighet, ikke en vare. Lovgivningen må anerkjenne denne rettigheten gjennom tydelige forpliktelser slik at alle land sikrer alle lag av befolkningen tilgang til rent vann.

Stadig flere tar tilbake kontrollen over vannforsyningen

Den verdensomspennende privatiseringstrenden er en av hovedårsakene til urettferdig og begrenset tilgang til vann mange steder i verden. At sosiale behov gjøres til gjenstand for private aktørers fortjeneste er både nasjonale og internasjonale fagorganisasjoner opptatt av å bekjempe.

PSI (den internasjonale organisasjonen for offentlig ansatte, Public Services International) har i en fersk rapport, laget i samarbeid med TNI, endelig avdekket en positiv utvikling og registrert en voldsom økning av rekommunaliserte vannforsyninger over hele verden. Mindre privatisering og overføring av forvaltningen av grunnleggende ressurser til det offentlige bidrar til mer effektiv energibruk, økt satsing på fornybar energi og flere naturvernområder.