Nyheter

Bli faggruppemedlem!

Fagforbundet skal oppnevne nye medlemmer i mange av faggruppene våre i høst. Hvis du er interessert i muligheten til å samarbeide med Fagforbundet om saker du mener vi bør jobbe med for nettopp din yrkesgruppe, bør du lese videre.

06.10.2021

Kultur som stedsutvikler - lunsjseminar med Fagforbundet 9. juni 2021

Fagforbundet organiserer både kulturarbeidere og samfunnsplanleggere i kommunen, og i nettseminaret 9.juni kl 11.00-12.30 setter vi fokus på krysningspunktene mellom disse. Innledere med fire ulike vinklinger vil fortelle om egne erfaringer innen feltet.

07.06.2021

Vi trenger flere, gode samfunnsplanleggere og arealplanleggere i hele Norge!

For å få flere kommende studenter til å oppdage planfag rulles det i februar ut en kampanje som forteller om de spennende mulighetene en slik utdannelse gir.

17.02.2021

Nettsamtale: Korona, kommune og statsdugnad

Fagforbundet inviterte til nettsamtale med to kommunalsjefer, en næringssjef/beredskapskoordinator og en samfunnsplanlegger. Hvor Sel kommune hadde det første bekrefta tilfellet av Covid -19 - hadde Herøy i Nordland ennå ikke hatt et eneste tilfelle når nettsamtalen fant sted, mens i Vestvågøy hadde de hatt både bølge en og to. Hvordan er det å stå midt i en epidemi? Det ble en spennende samtale om erfaringer og hvordan et knippe kommuner organiserte seg når alt ble snudd på hodet våren 2020.

28.10.2020

Ny video! Øvelser for aktive pauser på hjemmekontoret

Fagforbundet har mange medlemmer på hjemmekontor i disse tider. Vi har derfor laget noen videoer med tips og triks for å bevare helsa der hjemme.

22.10.2020

Overvannsløsninger: Her gjør de byen om til en svamp

Ekstremregn kommer hyppigere og kraftigere enn før. Og verre skal det bli, ifølge forskerne. Kan vannlandet Nederland lære oss hvordan vi kan unngå katastrofe?

04.09.2020

Siste frist for å søke!: Digital videreutdanning innen organisasjon og ledelse

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2020/2021. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 15. juni!

16.04.2020

Se video: Sosial arkitektur og uformell byutvikling

Moderne byutvikling har blitt overlatt til utbyggerne. Men alle vellykkede byer er et resultat av forhandlinger mellom brukere, eiere og utbyggere, sier Alfredo Brillembourg

06.02.2020

Klimaløsning nedenfra - Broen til Framtiden 28.februar 2020

Neste års klimakonferanse vil finne sted på Folkets Hus, 28.februar 2020. Påmeldingen er åpen og smakebiter fra programmet ligger ute.

04.12.2019

Ledertreningsprogram for ledere uten personalansvar

Er du fagleder, gruppeleder eller har en annen type lederstilling uten personalansvar? Da kan du søke på Fagforbundet ledertreningsprogram for ledere uten personalansvar. Programmet går over tre samlinger og er utviklet og gjennomføres i samarbeid med det anerkjente konsulentselskapet Administrative forskningsfond (AFF). OBS: Søknadsfristen er 08. september.

23.08.2019

Kommunene som er best på klimatilpasning

Ni av ti kommuner har påbegynt arbeidet med klimatilpasning, men bare halvparten har fattet vedtak i kommunestyret. Noen har kommet langt, mens mange er bare så vidt i gang. Det kommer frem i en spørreundersøkelse blant norske kommuner som CICERO har utført på oppdrag fra forsikringsselskapet If.

19.08.2019

Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

DOGA samler kommuner, næringsliv og akademia for å utforme felles prinsipper for smartby-arbeid. Fagforbundet deltar i en serie workshops som skal resultere i et felles veikart for smartbyene.

20.06.2019

Fagforbundets ledertreningsprogram for ledere med personalansvar

Fagforbundet kjører ny runde med ledertreningsprogram for ledere med direkte personalansvar! Ønsker du å videreutvikle deg som leder? Har du behov for faglig påfyll og for å få utvidet ditt nettverk? Ønsker du en utviklingsarena hvor du kan jobbe med nettopp dine utfordringer? Da bør du bli med på Fagforbundets lederutviklingsprogram. Programmet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med AFF. Bli med på utviklingen!

07.06.2019

Podcasten Brobyggerne er ute med ny episode om å lykkes

Frode og Frode, som lager podcast for LO Ingeniør, har møtt Ingebrigt Steen Jensen - fra Stabæk fotball - for å snakke om hva som kjennetegner de som lykkes.

02.05.2019