Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Må involvere ansatte om vi skal sikre ivaretagelse av sårbare barn

En nasjonal ekspertgruppe har kommet med anbefalinger for hvordan skoler, SFO og barnehager kan ivareta barn og unge, selv om resten av samfunnet stenges ned. Myndighetene ønsker heller strengere tiltak for resten av samfunnet, enn å stenge tilbudet til barn og unge. Her kan du lese om Fagforbundets innspill.

13.11.2020

  Samisk språkuke: Det finnes 10 forskjellige samiske språk!

Visste du at vi er inne i samisk språkuke? Uka er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka.

20.10.2020

Nye smittevernveiledere i barnehage, skole og SFO

Nå kan hele klasser og barnehageavdelinger komme sammen igjen. Smittesituasjonen endres fra rødt nivå til gult nivå, men avstand og håndvask er fremdeles viktige tiltak.

29.05.2020

Få svar på spørsmål om den nye jobbhverdagen i barnehage, skole og SFO

Torsdag 14. mai kl. 17.00 – 18.00 blir det nettsending med Fagforbundet og Folkehelseinstituttet (FHI) der vi svarer på spørsmål fra Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte i barnehage, skole og SFO.

14.05.2020

SFO-ansatte venter spent på veileder

Monica Jacobsen er avdelingsleder for SFO ved Ny-Krohnborg skole i Bergen. Hun ser fram til at veilederen for åpning av skole og SFO kommer mandag 20. april.  – Det viktigste den kan gi svar på, er hvor mange barn vi kan regne per voksen, samt retningslinjer for renhold.

17.04.2020

Stiller krav før oppstart av barnehager og skoler

Fagforbundet forutsetter at myndighetene gir barn, foreldre og ansatte en god og trygg barnehage- og skolestart. Forbundet har stilt krav om smittevernutstyr, opplæring, bemanning og renhold.

14.04.2020

Barnehage, 1.-4.skoletrinn og SFO åpnes: Forventer å få være med på å lage nye retningslinjer

Regjeringen har besluttet å gjenåpne landets barnehager 20. april og 1-4. trinn i barneskolen og SFO fra 27. april. – Det må gis grundige retningslinjer i god tid før oppstart slik at vi trygger barn, foreldre og ansatte. Vi forventer å bli involvert i dette arbeidet, sier leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

07.04.2020

Vil trygge ansatte i skoler og barnehager

– Fagforbundet jobber for at skoler og barnehager ikke skal åpnes før det er trygt for både voksne og barn, sier leder i yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, May-Britt Sundal.

03.04.2020

Vil åpne barnehager og skoler når det er trygt

Fagforbundet mener at skoler og barnehager bør åpnes når det er faglig forsvarlig. I et høringssvar til Helsedirektoratet skriver Fagforbundet at vi er bekymret for at stengte skoler og barnehager rammer barn som lever i hjem med sviktende omsorg.

02.04.2020

SFO-ansatte lagde musikkvideo til elevene

Ansatte ved Nyborg SFO sendte i dag ut en musikkvideo til sine elever med budskap om at alt skal bli bra, selv om musikalen deres ble avlyst. – En elev sa at hun først lo fordi hun syntes at vi var så artig. Så ble hun rørt fordi hun forstod hvor mye vi tenkte på dem, og da kjente vi at vi hadde nådd fram med filmen, sier leder av Nyborg SFO, Linda Eggen Rønning.

31.03.2020