Yogalærere kan nå bli medlem i Fagforbundet

Nå tilbyr Fagforbundet medlemskap for selvstendig næringsdrivende yogalærere. Velkommen til fellesskapet!

27.03.2020 av Informasjonsavdelinga

Yogalærere er i all hovedsak selvstendig næringsdrivende. Norsk yogalærerforbund har per dags dato avtale med NHO om mulighet for medlemskap for de som anser seg som arbeidsgivere. Mange yogalærere er ikke arbeidsgivere, kun selvstendig næringsdrivende og kan derfor velge å være organisert i Fagforbundet.

Bli medlem!