Fagforbundet for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser kan du bli medlem i Fagforbundet. Vi er en del av LO Selvstendig og kan blant annet tilby deg yrkesrettede kurs og konferanser, juridisk bistand og gode medlemsfordeler som reiseforsikring, innboforsikring og personforsikring. Du kan også søke stipend til kurs og videreutdanning.  

Viktige spørsmål og svar for selvstendig næringsdrivende

LO Selvstendig (som Fagforbundet er en del av) er et tilbud til deg som enten er frivillig eller ufrivillig selvstendig. For deg som driver et lite enkeltmannsforetak eller et AS. For deg som arbeider alene eller har to-tre ansatte.

 

Trenger du juridisk hjelp så må forespørselen gå via din lokale fagforening. Fagforbundet har mange kvalifiserte folk som kan bidra til å ivareta dine rettigheter som oppdragstaker. Vi har blant annet åtte regionale kompetansesentre og forbundsadvokatene i Fagforbundet sentralt. LO Selvstendig har en egen juridisk enhet som tar seg av spørsmål fra selvstendig næringsdrivende. Fagforbundets kompetansesentre kontakter disse dersom du har behov for bistand.

Dersom du ønsker å lage nettverk/Facebookgruppe eller lignende sammen med folk i din bransje, vil vi være behjelpelig med å sette deg i kontakt med andre fagforbundsmedlemmer. Å drifte selve nettverkene må dere ta ansvar for selv.

Når du melder deg inn i Fagforbundet får du blant annet Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt. Er dere to medlem i husholdet er det ingen egenandel ved skade.

Les mer om forsikringer her 

Gjennom LOfavør får du flere lønnsomme tilbud, for eksempel bank- og forsikringstjenester, rabatter på hotell og leiebil. Du kan lese mer om fordelene du får som medlem her

Dessverre, ikke foreløpig. Vi jobber for å få til dette. Vi har forsikringer, men ikke de som etterspørres av selvstendig næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende kan kjøpe rabattert ansvar- og ulykkesforsikring gjennom LO favør.

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs.

Du kan søke om støtte til:

 • Utdanning ved universiteter og høgskoler
 • Utdanning ved godkjente fagskoler
 • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
 • Annen etter- og videreutdanning
 • Praksiskandidatopplæring
 • Yrkesfaglige kurs
 • Lese- og skrivekurs med data (Gjelder medlemmer med lese- og skrivevansker) 

Les mer og søk stipend

Som selvstendig næringsdrivende eller frilanser er du velkommen i Fagforbundet. Vi er en del av LO Selvstendig og kan blant annet tilby deg yrkesrettede kurs og konferanser, juridisk bistand og gode medlemsfordeler som reiseforsikring, innboforsikring og personforsikring.
Vi vet at selvstendig næringsdrivende må finansiere kurs og videreutdanning selv og tilbyr derfor en stipendordning.

A-kontingent er kroner 293 hvis månedslønnen er mindre enn kr 15 000.

B-kontingent er kroner 369 hvis månedslønnen er mellom kr 15 000 og 24 600.

C-kontingent er kroner 482 hvis månedslønnen er mellom kr 24 601 og 40 666.

D-kontingent er kroner 602.

Faste beløp kroner 122 som inkluderer innbo, stønadskasse og OUO. En eventuelt lokal

kontingent kommer i tillegg til disse beløpene.

Fakturaen sendes normalt ut hver måned, to måneder på etterskudd (for januar sendes i mars, februar sendes i april og så videre).

LO Selvstendig er et samarbeid mellom LO-forbund som organiserer selvstendig næringsdrivende. Fagforbundet er et av disse forbundene. Vi tilbyr økt trygghet gjennom gode medlemsfordeler, og nyttige verktøy for deg.

Som medlem av LO/Fagforbundet blir du en del av et større fellesskap der du har muligheten til å være med å påvirke framtidas arbeidsliv politisk.  

Velger du på bli medlem så vil du kunne få:

 • Bistand ved kontraktinngåelse

 • Mulighet til å påvirke utviklingen av eget fag og yrke

 • Mulighet til stipend ved videreutdanning

 • Bistand til å danne nettverk med andre selvstendig næringsdrivende

 • Advokatbistand ved konflikt

 • Gode forsikringer

 • Mulighet til å delta i sosialt og faglig nettverk på arbeidsplassen gjennom klubben

 • Tilgang til kurs og konferanser for selvstendig næringsdrivende

 • Mulighet til å påvirke LO selvstendig sitt tilbud til selvstendig næringsdrivende – få det DU har behov for

 

Hva koster et medlemskap i Fagforbundet?

A-kontingent er kroner 293 hvis månedslønnen er mindre enn kr 15 000.

B-kontingent er kroner 369 hvis månedslønnen er mellom kr 15 000 og 24 600.

C-kontingent er kroner 482 hvis månedslønnen er mellom kr 24 601 og 40 666.

D-kontingent er kroner 602.

Faste beløp kroner 122 som inkluderer innbo, stønadskasse og OUO. En eventuelt lokal

kontingent kommer i tillegg til disse beløpene.

Fakturaen sendes normalt ut hver måned, to måneder på etterskudd (for januar sendes i mars, februar sendes i april og så videre).

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!