Årets renholder

Fagforbundet skal kåre årets renholder 2019. Kåringen vil skje på Renholderens Dag 2. desember 2019.

Prisen for "Årets renholder" deles ut til en person som i løpet av foregående år har ytt en spesiell innsats for renholdsfaget, sine kolleger, kvalitetsutvikle renholdstjenesten, er samfunnsengasjert og inkluderende og på en eller annen måte har utmerket seg gjennom sitt daglige arbeid og som har ytt "det lille ekstra". Prisen deles ut på Renholderens dag 2. desember 2019.

Send inn forslag til Årets Renholder 2019!

Hvem som helst kan nominere, men prisen kan kun tildeles medlemmer i Fagforbundet.

Frist for å sende inn forslag er 15. september 2019!

*Navn på den du vil nominere

*Fylke til den du vil nominere

*Ditt navn

*Din epost-adresse

*Ditt mobilnummer

*Ditt arbeidssted

*Begrunnelse

Din begrunnelse er viktig for at din kandidat skal vinne!
Beskriv hvordan kandidaten har utmerket seg for hvert av disse kriteriene :

  • Kandidaten er medlem i Fagforbundet
  • Kandidaten er engasjert i fagforeningsarbeid og/eller annet yrkesfaglig arbeid
  • Kandidaten er opptatt av faglig kvalitet og utvikling i renholdstjenesten, både for seg selv og sine kollegaer
  • Kandidaten er en lagspiller/motivator for sine kolleger, slik at de skaffer seg kunnskap om sine utdanningsmuligheter
  • Kandidaten bidrar til et godt arbeidsmiljø
  • Kandidaten er samfunnsengasjert


Last ned plakat for Årets renholder 2019

Kontakt

Portrettbilde av Cecilie Haga

Cecilie Haga
Rådgiver
Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst / Yrkesseksjon helse og sosial