Glad og overrasket årets renholder

Hyggelig oppdrag for leder i Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen. I midten årets renholder, Sissel Skei. Til høyre Kirsti Sæther, fagleder for renholderne i Melhus kommune, og den som foreslo Skei som kandidat. (Foto: Fagforbundet)

Både hovedpersonen selv, Sissel Skei, og kollegaene var rørt til tårer da prisen for årets renholder ble delt ut i kommunestyresalen i Melhus. Se hvorfor hun vant!

06.12.2016 av Informasjonsavdelinga

Under en utvidet lunsj med kake, kom leder i Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk, Stein Guldbrandsen, med den overraskende nyheten, diplom og premie til renholder Sissel Skei. Kåringen ble holdt hemmelig helt til prisen ble delt ut. Skei har vært renholder siden 1990 og jobbet i Melhus kommune siden 2000.

Sterkt engasjement

I en forsamling med 60 kollegaer ble en stolt og rørt Skei kåret til Årets renholder - i sterk konkurranse med 80 andre gode kandidater! Hun fikk prisen for sitt sterke engasjement for faget, omsorg for kollegaene og interesse for samfunnet rundt seg.

Her er juryens vurdering:

Kandidaten er medlem, og engasjert i fagforenings,- og trepartsarbeid. Kandidaten har gjennom sitt arbeid medverka til fleire lærlingar i reinhaldsfaget. Fagbrev innan reinhald er ei satsing for Fagforbundet, og kandidaten er såleis eit førebilete i dette arbeidet.

Vedkommande har rettleia personar frå NAV som står utanfor arbeidslivet, og slik medverka til at fleire kan stå i arbeid. Kandidaten har og rettleia innvandrarar og framandspråklege, og slik medverka til integrering. Både inkludering og integrering, samt språklege barrierar er ei utfordring i reinhaldsbransjen. Kandidaten møter desse utfordringane på ein konstruktiv måte.

Det er gjennomgåande skildra at kandidaten er opptatt av fagleg kvalitet og utvikling, samtidig som kandidaten bidreg til eit godt arbeidsmiljø. Samla sett utpeikar kandidaten seg til å fortene prisen som årets reinhaldar. 

Nominasjonen: Erfaren, engasjert og raus (saken fortsetter under)

In action! Årets renholder 2016 heter Sissel Skei og holder til i Melhus kommune i Trøndelag (Foto: Fagforbundet)

"Vi i renholdsavdelingen i Melhus kommune anbefaler Sissel Skei som årets renholder 2016.

Dette fordi hun er en aktiv pådriver i vår renholdsavdeling i Melhus. Hun har arbeidet som renholder siden 1991, og tok fagbrev som renholdoperatør i 2000.

Hun har har vært aktiv som leder i Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk i mange år. Sitter i dag som verneombud i avdelingen og er tilknyttet 3-partssamarbeid med tillitsvalgt og ledere i avdelingen. Hun er aktiv og skaffer seg kunnskap og deler denne med avdelingen via opplæring i renholdsfaget og videreutvikling av kompetanse og nytenking i faget.

Hun er en pådriver og god veileder til at vi får flere lærlinger i renholdsfaget og har et stort engasjement opp mot å implementere de som har gått på arbeidsavklaring via NAV og bidratt til at de kommer seg ut i arbeidslivet og finner arbeidsglede og ser at de har en grad av restarbeidsevne de kan bidra med. Har hatt flere i arbeidspraksis der hun har veiledet godt de fremmedspråklige som trenger språkpraksis og arbeidspraksis for å gi et bidra tilbake til samfunnet. Sissel har en enorm fagkunnskap og en super evne til å veilede innen faget renhold. Er tålmodig og har en ro og stolthet over faget renhold.

Hun skaper arbeidsglede og et supergodt arbeidsmiljø i teamet, på virksomhetene og i renholdsavdelingen. Hun er så engasjert i at vi i renholdsavdelingen skal være førstevalget til politikerne i 2020 også. Og med den arbeidsholdningen og arbeidsgleden er jeg sikker på at det målet klarer vi å nå.

Hun og teamet skårer full pott på kundeundersøkelser i virksomhetene, på skoler og barnehager der hun er inne i klassene og driver holdningsskapende arbeid blant elever og lærere. Videreformidler sin kunnskap om renholdsfaget slik at brukerne får forståelse for at renhold er et fag."

Med hilsen

Kirsti Sæther

Fagleder Renhold