Fagforbundet for renholdere og vaskeriansatte

Fagforbundet organiserer renholdere og vaskeriansatte i både offentlig og privat sektor. Enten du jobber på sykehus, på sykehjem, i barnehage eller i kontorbygg, er du velkommen som medlem. Fagforbundet ivaretar dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt.

Største forbund i renholdssektoren

Fagforbundet har omlag 15 000 medlemmer som jobber i renholdssektoren, og er den største arbeidstakerorganisasjonen i sektoren. Vi har medlemmer som blant annet jobber i kommunen, på teater, og i sykehus. 

Arbeidsvilkår

Fagforbundets hovedoppgave er å sikre våre medlemmer gode og trygge lønns- og arbeidsvilkårBransjen og de ansatte spiller en viktig rolle for å ivareta god folkehelse og trivsel.

Utdanning

Fagforbundet jobber med å gjøre renholdsfaget synligere. Renhold er et variert yrke der du jobber med både mennesker og teknisk utstyr og som krever kunnskap om blant annet kjemi, inneklima og miljøpåvirkninger. 

Faglig kompetanse er viktig for Fagforbundet. I 1994 ble renholdsfaget offentlig godkjent. Mange av medlemmene våre har benyttet seg av muligheten til å ta fagbrev. Dette har betydd økt kvalitet på arbeidet og høyere selvtillit i jobben. Renholdere med fagbrev får lønn som fagarbeider. Fagforbundet jobber kontinuerlig med kvaliteten på fagopplæringa, blant annet arbeid i prøvenemndene.

Fagforbundet arrangerer faglige konferanser om aktuelle tema innen renholdsfaget. Konferansene holdes på ulike steder i landet. Det holdes også lokale kurs for renholdere.

Tjenestene blir best i egen regi

Fagforbundet arbeider for å drive offentlige tjenester i egenregi. Renhold i egenregi gir muligheter for godt vedlikehold, langsiktig plan­legging, og helhetlige investeringer i organisasjon, drift og kompetanseutvikling. Renhold i egenregi bidrar også til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte og reduserte kostnader knyttet til anbudsprosesser

Faglig standard

NS-INSTA 800 er eneste offentlig godkjente standarden for å måle kvaliteten på rengjøring. Standarden kan bidra til å styre planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av renhold. Dette kan gjøre renholdet mer effektivt. Derfor er INSTA 800 også et godt verktøy for å beholde renholdet i egenregi. Bruk av INSTA 800 kan også gjøre kommunalt renhold mer konkurransedyktig i eventuelle anbudsprosesser.

Aktuelt

Elise ble kåret til årets renholder 2020

Av kollegaer beskrives hun som blid, hardtarbeidende og engasjert. Det var en overrasket og glad renholder ved Sykehuset Kalnes i Viken, Elise Mutch Strøm, som fikk vite at hun er valgt ut som årets renholder.

Se flere artikler

Last ned brosjyrer og materiell

Hovedlinjer i Yrkesseksjon teknisk og samferdsel 2017-2021 PDF (87 k) Last ned Bestill
Rengjøringsspray og astma - Bruk av renholdsspray gir helseplager PDF (281 k) Last ned Bestill
Fagforbundet for deg som er renholder PDF (190 k) Last ned

Se alle dine medlemsfordeler
- bli medlem i dag!

Får du riktig lønn? Finn din tariffavtale.

Kontaktliste

Portrettbilde av Olav Strømmen

Olav Strømmen
Rådgiver
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk