Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Innlandet får egen ambulanse for psykisk syke

Politiet har mange psykiatrioppdrag, og i forbindelse med framlegging av politireformen har denne ordningen blitt diskutert på nytt.

19.03.2015

  Etablerer reserveløsning for AMK-sentralen

Helse Sør-Øst skal sikre nødnummeret 113. Nå etablerer de en reserveløsning som skal være på plass før AMK-sentralen i Østfold og Oslo og Akershus slås sammen.

16.03.2015

Fagforbundets integreringskonferanse 2015

Hva har Shabana Rehman, Guro Ødegård, Mimmi Tamba og Mette Henriksen Aas til felles? Disse og flere andre får du møte på Fagforbundets integreringskonferanse 29. og 30.april.

23.02.2015

  Hvem skal overta politioppgavene?

Hør innslaget på NRK radio

19.02.2015

  Legevaktsjefen avventer utredning

- Dette er ikke noe som kommer til å skje over natten, sier legevaktsjef Irene Knutsen Bekkelund. Ambulansesjåførene er bekymret for konsekvensene dersom de skal overta transport av rusede og psykisk syke fra politiet.

19.02.2015

  Ambulansesjåfører stiller spørsmål ved politireformen

– Vi er ikke utdannet for å gå imellom fylleslagsmål. Vi skal ha fokus på å redde liv.

19.02.2015

  – Må reversere ambulansekutt

– Kravet til beredskap på Andøya flystasjon gjør det umulig for Nordlandssykehuset å kutte i ambulanseberedskapen.

19.02.2015

  Ambulansetjenesten svekkes fra denne uka

Ambulansetjenesten må spare inn penger, og vil fra nå ikke sette inn vikarer om personalet blir syke.

18.02.2015

  Vil la helsevesenet ta seg av psykisk syke og berusede: – Ekstra belastning

I politireformen foreslås det at helsevesenet skal overta ansvaret for overstadig berusede personer og transportering av psykisk syke. Men Hans Martin Aase i Fagforbundet ser ikke for seg at politiet kan trekke seg ut av disse oppgavene

17.02.2015

  Mens du venter på ambulansen

Brannvesenet hjelper deg mens du venter på ambulansen.

13.02.2015