Arkiv for artikler til «Aktuelt»


- Proffe livreddere

Brønnøy brann- og redningsvesen er nå klare for akuttoppdrag fram til ambulansen kommer, skriver Brønnøysunds Avis på nett.

30.04.2015

  Åpnet på tredje forsøk

AMK-operatør Kari Hauge Nilsen fikk æren av å åpne det nye nødnettet hos Helse Fonna tirsdag.

30.04.2015

  Ambulanse-protester ble ikke vurdert av styret

Styret i Nordlandssykehuset har mottatt en rekke protester mot det omstridte vedtaket om kutt i ambulansetjenesten

30.04.2015

Markering foran Stortinget torsdag 23.04.15

Møt opp og gi din støtte for bevaring av akuttberedskapen ved lokalsykehusene!!

22.04.2015

  Reagerer sterkt på kutt i ambulanseberedskapen

Ambulanseansatte går sterkt i mot regjeringens forslag om å kutte i akuttberedskapen ved de mindre sykehusene melder ambulanseforum.no

22.04.2015

Bestemmer pengene hvilken kvalitet vi skal ha i ambulansetjenesten?

Fagforbundet Nordland er bekymret for at styret i Nordlandssykehuset blir presset til å ta beslutninger om drift i foretaket som ikke er heldig for innbyggerne i Lofoten, Vesterålen og Salten.

26.03.2015

  Nye krav til akuttmedisinske tjenester

Kongen i statsråd vedtok fredag nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, som kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste.

20.03.2015

  UNN dropper endringer i ambulansetjenesten

Sintef: UNN HF er i dag er langt fra å oppfylle de nasjonale normene for prehospital responstid for ambulansetjenesten. Det vil være begrenset netto økonomisk effekt av å legge ned enkeltstasjoner.

19.03.2015

  Innlandet får egen ambulanse for psykisk syke

Politiet har mange psykiatrioppdrag, og i forbindelse med framlegging av politireformen har denne ordningen blitt diskutert på nytt.

19.03.2015

  Etablerer reserveløsning for AMK-sentralen

Helse Sør-Øst skal sikre nødnummeret 113. Nå etablerer de en reserveløsning som skal være på plass før AMK-sentralen i Østfold og Oslo og Akershus slås sammen.

16.03.2015