Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Helsetjenesten i Hordaland i gang med Nødnett

Denne uken tok AMK-Bergen, ambulansestasjoner, legevaktsentraler og leger i vakt i Hordaland i bruk Nødnett. Tre av fire AMK-områder i Helse Vest bruker nå Nødnett.

23.10.2015

Statssekretær positiv til etablering av bachelorutdanning i ambulansefag (paramedic)

Fagforbundet har vore i møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartemtet om etablering av bachelorutdanning i ambulansefag (paramedic).

07.09.2015

Fagforbundet ynskjer møte om ei bachelor paramedic-utdanning

Fleire arbeidsgrupper og utvalg peikar på trongen for å etablere ei nasjonal treårig utdanning innan ambulansefaget - ein bachelor paramedic. No ber Fagforbundet om eit møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å drøfte saka.

30.06.2015

Usikker brannmann ble leirleder

”Burn Camp” gir barn og unge mot og styrke til å leve med brannskader. Fagforbundet støtter leiren, som arrangeres denne uka i Stavern.

26.06.2015

Brannskadet og stolt av det

Hver sommer gir ”Burn Camp” barn og unge mot og styrke til å leve med brannskader. Fagforbundet støtter leiren, som arrangeres av frivillige.

24.06.2015

Fagforbundet og Arbeidsgiverforeningen Spekter er svært bekymret for utdanningsmodellen i ambulansearbeiderfaget med den nye akuttmedisinforskriften.

Fagforbundet og Arbeidsgiverforeningen Spekter har i samarbeid sendt ett brev til Helseminister Bent Høie. Der påpekes det at den nye akuttmedisinforskriftens presiseringer om at det viktige incitamentet for at arbeidsgiver skal kunne opprette læreplasser og muligheten for å ta ut verdiskapningen i virksomheten nå kan true hele utdanningsmodellen i ambulansefaget.

15.06.2015

Lokal beredskap reddar liv

- Det er heilt naturleg og flott at ambulansefolka og brannfolka kan samarbeida om akutthjelp, sa Jan Davidsen, tidlegare leiar i Fagforbundet, til Sunnhordland.

04.06.2015

  Helsetjenesten i Trøndelag samlet i Nødnett

Alle helseforetakene i det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge bruker nå Nødnett sammen med kommunehelsetjenesten i Møre og Romsdal, Sør og Nord- Trøndelag.

29.05.2015

  Standardisering viktig for helsevesenet

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Helsedirektoratet og Standard Norge for å utvikle gode standarder innen helse.

29.05.2015

Kan gjenåpne stasjonen

RØYRVIK 18 søkere har meldt sin interesse for ambulansestillingene i Røyrvik. Det betyr at ambulansestasjonen sannsynligvis kan gjenåpnes senest 1. september i år.

28.05.2015