Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Ambulanse-protester ble ikke vurdert av styret

Styret i Nordlandssykehuset har mottatt en rekke protester mot det omstridte vedtaket om kutt i ambulansetjenesten

30.04.2015

Markering foran Stortinget torsdag 23.04.15

Møt opp og gi din støtte for bevaring av akuttberedskapen ved lokalsykehusene!!

22.04.2015

  Reagerer sterkt på kutt i ambulanseberedskapen

Ambulanseansatte går sterkt i mot regjeringens forslag om å kutte i akuttberedskapen ved de mindre sykehusene melder ambulanseforum.no

22.04.2015

Bestemmer pengene hvilken kvalitet vi skal ha i ambulansetjenesten?

Fagforbundet Nordland er bekymret for at styret i Nordlandssykehuset blir presset til å ta beslutninger om drift i foretaket som ikke er heldig for innbyggerne i Lofoten, Vesterålen og Salten.

26.03.2015

  Nye krav til akuttmedisinske tjenester

Kongen i statsråd vedtok fredag nye krav til de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, som kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste.

20.03.2015

  UNN dropper endringer i ambulansetjenesten

Sintef: UNN HF er i dag er langt fra å oppfylle de nasjonale normene for prehospital responstid for ambulansetjenesten. Det vil være begrenset netto økonomisk effekt av å legge ned enkeltstasjoner.

19.03.2015

  Innlandet får egen ambulanse for psykisk syke

Politiet har mange psykiatrioppdrag, og i forbindelse med framlegging av politireformen har denne ordningen blitt diskutert på nytt.

19.03.2015

  Etablerer reserveløsning for AMK-sentralen

Helse Sør-Øst skal sikre nødnummeret 113. Nå etablerer de en reserveløsning som skal være på plass før AMK-sentralen i Østfold og Oslo og Akershus slås sammen.

16.03.2015

Fagforbundets integreringskonferanse 2015

Hva har Shabana Rehman, Guro Ødegård, Mimmi Tamba og Mette Henriksen Aas til felles? Disse og flere andre får du møte på Fagforbundets integreringskonferanse 29. og 30.april.

23.02.2015

  Hvem skal overta politioppgavene?

Hør innslaget på NRK radio

19.02.2015