Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Presisering om ambulansetenesta i Kvam

Viser til oppslag i Bergens Tidende 14.2.2016 om ambulansetenesta i Kvam. 4 fastlegar i Helsebanken i Øystese var intervjua om si oppleving av ambulansetilbodet etter nedskjæringa frå primo januar og gav uttrykk for at dei var bekymra for tilbodet slik det har vorte.

19.02.2016

  Takboksen kan være trafikkfarlig

Mange pakker takboksen for full på ferietur. Dette kan skape livsfarlige situasjoner i trafikken. Sjekk disse bilrådene før du drar på langtur.

19.02.2016

Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016.

04.01.2016

Advarer mot utviklingen i spesialist­helsetjenesten

At fem-seks lokalsykehus mister akuttfunksjoner, vil gi alvorlige konsekvenser for dem som blir rammet, mener Fagforbundets landsstyre.

10.12.2015

Først og fremst.

Fredag 4. desember mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutt sykdom og skader utenfor sykehus.

09.12.2015

HØRINGSMØTE "OPTIMAL ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE"

Helse- og Omsorgsdepartementet skal sette i verk en utredning av optimal organisering av den medisinske nødmeldetjenesten med vekt på AMK-sentralene. Utredningen skal framskaffe et tilstrekkelig grunnlag for de regionale helseforetakene til å treffe beslutninger om framtidig organisering av nødmeldetjenesten innen sine ansvarsområder.

25.11.2015

Vil teste ut bachelor ambulansefag

I dag kom nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringa vil starte pilotprosjekt med bachelor paramedic. Det har Fagforbundet anbefalt i flere år.

20.11.2015

Høies planer skaper utrygghet

Regjeringen og helseminister Bent Høie (H) la i dag fram forslag til nasjonal helse- og sykehusplan. I første omgang ser det ut til at fem-seks lokalsykehus mister kirurgiske akuttfunksjoner.

20.11.2015

  Pengenes helsevesen

På helseministerens hatt står det ikke "pasientenes", men "pengenes" helsevesen, skriver bl. a Mads Gilbert i Aftenposten.

19.11.2015

Ny innpakning – samme forbund

Delta forsøker seg med ny innpakning av medlemstilbudet for ansatte i ambulansetjenesten og vil organisere alle i prehospitale tjenester.

18.11.2015