Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Ambulansane toler ikkje utrykking

De siste fire åra har ambulansetjenestene i landet byttet motor over 150 ganger fordi de ikke tåler belastningen som utrykningskjøretøy.

14.06.2016

Stemte mot ambulanse-advarsel

Høyre nektet å være med på åpent brev til helseministeren.

14.06.2016

Fulle folk og ressursbruk i ambulansen

Fagforbundet og Actis har gjennomført en undersøkelse blant 874 ambulansearbeidere over hvordan rus og alkoholbruk påvirker deres arbeidsoppgaver og arbeidshverdag.

10.05.2016

  Akuttkirurgi som salderingspost (Dagens Medisin)

Å bruke akuttkirurgi som en salderingspost for å opprettholde virksomhet ved små sykehus, kan mange pasienter være lite tjent med.

02.05.2016

Positive utsikter for ambulansepersonell

Hva kan vi forvente i Ambulanse-Norge i årene som kommer? En optimistisk Hans Martin Aase fra Fagforbundets sykehuskontor gir deg status (video).

14.04.2016

Advarer mot uoppdaget vold mot barn

Når skal helsepersonell reagere på unaturlige blåmerker, bruddskader og fysiske skader hos barn?

13.04.2016

Barn og ambulanse på programmet på Storefjell

Rekordmange har møtt opp på Fagforbundets konferanse på Storefjell, nærmere 200 barnepleiere, jordmødre og ambulansepersonell. Fagforbundets Iren Luther ønsket velkommen.

13.04.2016

Fagforbundets høringsvar til NOU 2015:17 Først og fremst

Fagforbundet har avgitt høringssvar til utredningen om et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.

30.03.2016

Påminnelse spørreundersøkelse for ambulansepersonell

Det har kommet inn 842 svar på spørreundersøkelsen noe som er meget bra. Kan vi greie 1000 svar innen 18.mars?

16.03.2016

Spørreundersøkelse for ambulansepersonell

Fra Skottland viser undersøkelser at halvparten av ambulanseutrykningene i helgene er alkoholrelaterte, og over 60 prosent av de som jobber i ambulansetjenesten har opplevd å bli fysisk angrepet av berusede mennesker når de er på jobb. Hvordan ser dette ut i Norge?

01.03.2016