Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Fagforbundets høringsvar til NOU 2015:17 Først og fremst

Fagforbundet har avgitt høringssvar til utredningen om et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.

30.03.2016

Påminnelse spørreundersøkelse for ambulansepersonell

Det har kommet inn 842 svar på spørreundersøkelsen noe som er meget bra. Kan vi greie 1000 svar innen 18.mars?

16.03.2016

Spørreundersøkelse for ambulansepersonell

Fra Skottland viser undersøkelser at halvparten av ambulanseutrykningene i helgene er alkoholrelaterte, og over 60 prosent av de som jobber i ambulansetjenesten har opplevd å bli fysisk angrepet av berusede mennesker når de er på jobb. Hvordan ser dette ut i Norge?

01.03.2016

  Presisering om ambulansetenesta i Kvam

Viser til oppslag i Bergens Tidende 14.2.2016 om ambulansetenesta i Kvam. 4 fastlegar i Helsebanken i Øystese var intervjua om si oppleving av ambulansetilbodet etter nedskjæringa frå primo januar og gav uttrykk for at dei var bekymra for tilbodet slik det har vorte.

19.02.2016

  Takboksen kan være trafikkfarlig

Mange pakker takboksen for full på ferietur. Dette kan skape livsfarlige situasjoner i trafikken. Sjekk disse bilrådene før du drar på langtur.

19.02.2016

Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016.

04.01.2016

Advarer mot utviklingen i spesialist­helsetjenesten

At fem-seks lokalsykehus mister akuttfunksjoner, vil gi alvorlige konsekvenser for dem som blir rammet, mener Fagforbundets landsstyre.

10.12.2015

Først og fremst.

Fredag 4. desember mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutt sykdom og skader utenfor sykehus.

09.12.2015

HØRINGSMØTE "OPTIMAL ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE"

Helse- og Omsorgsdepartementet skal sette i verk en utredning av optimal organisering av den medisinske nødmeldetjenesten med vekt på AMK-sentralene. Utredningen skal framskaffe et tilstrekkelig grunnlag for de regionale helseforetakene til å treffe beslutninger om framtidig organisering av nødmeldetjenesten innen sine ansvarsområder.

25.11.2015

Vil teste ut bachelor ambulansefag

I dag kom nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringa vil starte pilotprosjekt med bachelor paramedic. Det har Fagforbundet anbefalt i flere år.

20.11.2015