Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Nytt nasjonalt klageorgan for helsetjenesten fra 1. januar 2016

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen etableres Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) fra 1. januar 2016.

04.01.2016

Advarer mot utviklingen i spesialist­helsetjenesten

At fem-seks lokalsykehus mister akuttfunksjoner, vil gi alvorlige konsekvenser for dem som blir rammet, mener Fagforbundets landsstyre.

10.12.2015

Først og fremst.

Fredag 4. desember mottok helse- og omsorgsminister Bent Høie NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutt sykdom og skader utenfor sykehus.

09.12.2015

HØRINGSMØTE "OPTIMAL ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE"

Helse- og Omsorgsdepartementet skal sette i verk en utredning av optimal organisering av den medisinske nødmeldetjenesten med vekt på AMK-sentralene. Utredningen skal framskaffe et tilstrekkelig grunnlag for de regionale helseforetakene til å treffe beslutninger om framtidig organisering av nødmeldetjenesten innen sine ansvarsområder.

25.11.2015

Vil teste ut bachelor ambulansefag

I dag kom nasjonal helse- og sykehusplan. Regjeringa vil starte pilotprosjekt med bachelor paramedic. Det har Fagforbundet anbefalt i flere år.

20.11.2015

Høies planer skaper utrygghet

Regjeringen og helseminister Bent Høie (H) la i dag fram forslag til nasjonal helse- og sykehusplan. I første omgang ser det ut til at fem-seks lokalsykehus mister kirurgiske akuttfunksjoner.

20.11.2015

  Pengenes helsevesen

På helseministerens hatt står det ikke "pasientenes", men "pengenes" helsevesen, skriver bl. a Mads Gilbert i Aftenposten.

19.11.2015

Ny innpakning – samme forbund

Delta forsøker seg med ny innpakning av medlemstilbudet for ansatte i ambulansetjenesten og vil organisere alle i prehospitale tjenester.

18.11.2015

  Helsetjenesten i Hordaland i gang med Nødnett

Denne uken tok AMK-Bergen, ambulansestasjoner, legevaktsentraler og leger i vakt i Hordaland i bruk Nødnett. Tre av fire AMK-områder i Helse Vest bruker nå Nødnett.

23.10.2015

Statssekretær positiv til etablering av bachelorutdanning i ambulansefag (paramedic)

Fagforbundet har vore i møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartemtet om etablering av bachelorutdanning i ambulansefag (paramedic).

07.09.2015