Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol for alle som arbeider innen ambulanse og AMK.

07.11.2016

Oppstart forhandlinger NHO Service ambulanse

Forhandlingene om en ny avtale for Fagforbundets medlemmer i området NHO Service ambulanse startet opp i dag.

06.10.2016

  – Behov for et nasjonalt løft når det gjelder de prehospitale tjenestene

Statsbudsjettet preges av for lite strategisk tenkning og framstår som fragmentert når det gjelder de prehospitale tjenestene.

06.10.2016

  Utredning om framtidig organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden. Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene.

18.09.2016

Helseminister Høie vil ikke legge fram en egen stortingsmelding om fremtidens prehospitale tjenester.

På spørsmål fra Ruth Grung (A) svarer helseministeren at det ikke er aktuelt med en egen stortingsmelding om de prehospitale tjenestene.

17.09.2016

Bachelor ambulansefag og søknad om autorisasjon

Flott utspill fra Delta. Fagforbundet tok opp samme sak i henvendelse ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet 4. mai og 16. juni i fjor.

24.08.2016

  Eg måtte snu meg to gonger (NRK)

Frederik Fossum frå Kristiansand fekk seg ei overrasking då ein ambulanse frå Helse Førde plutseleg køyrde forbi han i Albania.

10.08.2016

  Danmark: Insourcer ambulansedrift og lokker med ekstra månedslønn

Selskapet Bios blir erklært konkurs i skifteretten. Det offentlige må ta utgiftene og ansvaret.

01.08.2016

Fastholder kritikken

Forslaget til ny ambulanseplan i Helgelandssykehuset til behandling

14.06.2016