Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Helseminister Høie vil ikke legge fram en egen stortingsmelding om fremtidens prehospitale tjenester.

På spørsmål fra Ruth Grung (A) svarer helseministeren at det ikke er aktuelt med en egen stortingsmelding om de prehospitale tjenestene.

17.09.2016

Bachelor ambulansefag og søknad om autorisasjon

Flott utspill fra Delta. Fagforbundet tok opp samme sak i henvendelse ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet 4. mai og 16. juni i fjor.

24.08.2016

  Eg måtte snu meg to gonger (NRK)

Frederik Fossum frå Kristiansand fekk seg ei overrasking då ein ambulanse frå Helse Førde plutseleg køyrde forbi han i Albania.

10.08.2016

  Danmark: Insourcer ambulansedrift og lokker med ekstra månedslønn

Selskapet Bios blir erklært konkurs i skifteretten. Det offentlige må ta utgiftene og ansvaret.

01.08.2016

Fastholder kritikken

Forslaget til ny ambulanseplan i Helgelandssykehuset til behandling

14.06.2016

Ambulansane toler ikkje utrykking

De siste fire åra har ambulansetjenestene i landet byttet motor over 150 ganger fordi de ikke tåler belastningen som utrykningskjøretøy.

14.06.2016

Stemte mot ambulanse-advarsel

Høyre nektet å være med på åpent brev til helseministeren.

14.06.2016

Fulle folk og ressursbruk i ambulansen

Fagforbundet og Actis har gjennomført en undersøkelse blant 874 ambulansearbeidere over hvordan rus og alkoholbruk påvirker deres arbeidsoppgaver og arbeidshverdag.

10.05.2016

  Akuttkirurgi som salderingspost (Dagens Medisin)

Å bruke akuttkirurgi som en salderingspost for å opprettholde virksomhet ved små sykehus, kan mange pasienter være lite tjent med.

02.05.2016