Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Skuffende statsbudsjett for de prehospitale tjenestene

På nytt legger Regjeringen fram et fragmentert budsjett for de prehospitale tjenestene og det akuttmedisinske området.

12.10.2017

  Ledelsen bestemmer seg stort sett ut ifra egne idéer

Tillitsvalgte har forsøkt å si ifra om kritiske faser i byggingen av storsykehuset i Oslo, men blir ignorert av ledelsen.

25.09.2017

  Varslingsreglene – i stadig endring

Tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter har ikke krav på å få innsyn i hvem som er varsler. (Dagens Medisin)

25.09.2017

Derfor valgte vi Fagforbundet

Vi møtte fire av forbundets ambulansemedlemmer. De er tydelige på at Fagforbundet er et naturlig valg for dem.

22.03.2017

Kurs om psykisk helse blant migranter

Fagforbundet og IOM tilbyr medlemmer et todagers kurs 6.-7. mars i Oslo, med tittelen "Working with Vulnerable Migrants".

24.02.2017

  Droppet ambulanse fra 18 meter! (Agder Flekkefjords Tidende)

En utrangert ambulansebil av merket Volkswagen ble heist opp 18 meter, før den ble droppet rett i bakken.

30.11.2016

Nasjonal konferanse for ambulansepersonell og AMK

Fagforbundet Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal fagkonferanse på Storefjell Resort Hotel, Gol for alle som arbeider innen ambulanse og AMK.

07.11.2016

Oppstart forhandlinger NHO Service ambulanse

Forhandlingene om en ny avtale for Fagforbundets medlemmer i området NHO Service ambulanse startet opp i dag.

06.10.2016

  – Behov for et nasjonalt løft når det gjelder de prehospitale tjenestene

Statsbudsjettet preges av for lite strategisk tenkning og framstår som fragmentert når det gjelder de prehospitale tjenestene.

06.10.2016

  Utredning om framtidig organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden. Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene.

18.09.2016