Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  En hyllest til hverdagsheltene i frontlinja

Året 2020 var et spesielt år. Det er mange som skal hedres. Først og fremst vil jeg takke ambulansearbeideren, hverdagshelten som sjelden blir nevnt, og som står i førstelinja i helsetjenesten, skriver Line Ernestussen, leder for Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester.

19.01.2021

Ambulansepersonell må prioriteres i vaksinekøen

Kritisk helsepersonell skal få vaksine først, melder Folkehelseinstituttet. Fagforbundet mener ambulansepersonell må rykke fram i køen for å få de første vaksinene.

04.01.2021

Fikk gjennomslag for lønnskrav for bachelor-ansatte i private ambulanseselskap

Det er en av flere gode resultat for medlemmer i ambulansefirmaer. Ambulanseoverenskomsten ble reforhandlet og skrevet under med forhandlingsmotpart NHO Service i kveld.

11.11.2020

Hva betyr lønnsoppgjøret for ansatte i de prehospitale tjenestene?

Ofte sier man om lønnsoppgjøret at det er vårens vakreste eventyr. Denne gangen fikk vi inntrykk av at arbeidsgiversiden i media sa «snipp, snapp, snute» allerede før eventyret var i gang. I år må vi se litt forbi tallene, skriver nestleder i Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial, Kurt Rønning.

28.10.2020

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

27.10.2020

Gratulerer med dagen, ambulansearbeidere!

Den 21. september feirer vi ambulansepersonelldagen. De fleste av oss møter de gule bilene kun ute på veien, men gjennom NRK-serien 113 får vi et innblikk i den komplekse og viktige jobben ambulansearbeideren gjør.

21.09.2020

Velkommen til Samspillkonferansen 2020

For fjortende gang inviterer Fagforbundet alle innen helse- og sosialtjenesten til Samspillkonferansen. Det blir fag, humor, og gode samtaler når vi møtes i Trondheim 12.-13. oktober.

09.07.2020

Kjemper for fagarbeidernes plass i ambulansen

Det ulmer i rekkene blant ambulansearbeidere i Tromsø. Fagarbeiderne er redd for at nyutdannede paramedisinere med bachelor-utdanning i bagasjen blir favorisert foran dem.

26.06.2020

Tre podkast-episoder om veiledning

Har du en rolle som instruktør eller veileder på arbeidsplassen? Da kan disse tre Fagprat-episodene være noe for deg! Du kan lære om ungdomshjernen, om skikkethet, og få generelle tips til god veiledning av lærlinger og elever.

08.06.2020

  Krever opprydding på ambulansestasjoner

Fagforbundet krever at helseforetakene følger opp fersk rapport fra Arbeidstilsynet som viser omfattende uregelmessigheter i arbeidsmiløet.

27.05.2020