Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Godt stoff om veiledning av lærlinger

Det å skulle veilede en ungdom til å bli en selvstendig fagarbeider er en spennende og utfordrende oppgave! Men hva finnes av opplæring og gode råd for den som plutselig har fått oppgaven som instruktør?

08.04.2021

Få gratis plussabonnement på Ambulanseforum

Ambulanseforum har blitt heldigital. Fagforbundet tilbyr våre prehospitale medlemmer gratis plussabonnement som en eksklusiv medlemsfordel.

26.03.2021

  Stortinget skal stemme over særaldersgrensa (Ambulanseforum.no)

I mars kommer saken om fravik av pliktmessig avgang ved særaldersgrense. Da skal Stortinget stemme over det vi opplever som den fremtidige skjebnen til en rettferdig og levelig særaldersgrense for mange grupper.

19.03.2021

Advarer mot nye målemetoder for responstid ambulanse

Helsedirektoratet foreslår å endre rapporteringstallene for ambulansenes responstid i kommunene. Fagforbundets Kurt Rønning frykter at nye målinger kan bidra til å skjule utfordringer i tjenesten.

10.03.2021

Webinar for Fagforbundets prehospitale medlemmer

Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial inviterer våre prehospitale medlemmer til kurs i grunnleggende EKG-tolkning, i regi av Akuttundervisning. Håper du har tid til å bli med!

01.03.2021

Krever mer nøyaktige tall for å regne ut responstid for ambulanse

Helsedirektoratet arbeider med å evaluere dagens nasjonale kvalitetsindikator for responstid for ambulansetjenesten. Fagforbundet påpeker at beregningsgrunnlaget må baseres på alle faktiske akuttoppdrag per kommune, ikke et gjennomsnitt av utrykningene.

03.02.2021

Nå er Ambulanseforum heldigital

Ambulanseforum vedtok å legge ned papirutgaven av bladet, og gå over til en heldigital løsning fra januar i år. Fagforbundet vil fortsette å tilby sine prehospitale medlemmer Ambulanseforum gjennom å spandere tilgang til plussabonnement.

27.01.2021

  En hyllest til hverdagsheltene i frontlinja

Året 2020 var et spesielt år. Det er mange som skal hedres. Først og fremst vil jeg takke ambulansearbeideren, hverdagshelten som sjelden blir nevnt, og som står i førstelinja i helsetjenesten, skriver Line Ernestussen, leder for Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester.

19.01.2021

Ambulansepersonell må prioriteres i vaksinekøen

Kritisk helsepersonell skal få vaksine først, melder Folkehelseinstituttet. Fagforbundet mener ambulansepersonell må rykke fram i køen for å få de første vaksinene.

15.01.2021

Fikk gjennomslag for lønnskrav for bachelor-ansatte i private ambulanseselskap

Det er en av flere gode resultat for medlemmer i ambulansefirmaer. Ambulanseoverenskomsten ble reforhandlet og skrevet under med forhandlingsmotpart NHO Service i kveld.

11.11.2020