Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Ambulanseforum blir heldigital fra januar 2021

Ambulanseforum har vedtatt å legge ned papirutgaven av bladet, og gå over til en heldigital løsning. Fagforbundet vil fortsette å tilby sine prehospitale medlemmer Ambulanseforum gjennom å spandere tilgang til plussabonnement.

27.01.2021

  En hyllest til hverdagsheltene i frontlinja

Året 2020 var et spesielt år. Det er mange som skal hedres. Først og fremst vil jeg takke ambulansearbeideren, hverdagshelten som sjelden blir nevnt, og som står i førstelinja i helsetjenesten, skriver Line Ernestussen, leder for Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester.

19.01.2021

Ambulansepersonell må prioriteres i vaksinekøen

Kritisk helsepersonell skal få vaksine først, melder Folkehelseinstituttet. Fagforbundet mener ambulansepersonell må rykke fram i køen for å få de første vaksinene.

04.01.2021

Fikk gjennomslag for lønnskrav for bachelor-ansatte i private ambulanseselskap

Det er en av flere gode resultat for medlemmer i ambulansefirmaer. Ambulanseoverenskomsten ble reforhandlet og skrevet under med forhandlingsmotpart NHO Service i kveld.

11.11.2020

Hva betyr lønnsoppgjøret for ansatte i de prehospitale tjenestene?

Ofte sier man om lønnsoppgjøret at det er vårens vakreste eventyr. Denne gangen fikk vi inntrykk av at arbeidsgiversiden i media sa «snipp, snapp, snute» allerede før eventyret var i gang. I år må vi se litt forbi tallene, skriver nestleder i Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial, Kurt Rønning.

28.10.2020

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

27.10.2020

Gratulerer med dagen, ambulansearbeidere!

Den 21. september feirer vi ambulansepersonelldagen. De fleste av oss møter de gule bilene kun ute på veien, men gjennom NRK-serien 113 får vi et innblikk i den komplekse og viktige jobben ambulansearbeideren gjør.

21.09.2020

Velkommen til Samspillkonferansen 2020

For fjortende gang inviterer Fagforbundet alle innen helse- og sosialtjenesten til Samspillkonferansen. Det blir fag, humor, og gode samtaler når vi møtes i Trondheim 12.-13. oktober.

09.07.2020

Kjemper for fagarbeidernes plass i ambulansen

Det ulmer i rekkene blant ambulansearbeidere i Tromsø. Fagarbeiderne er redd for at nyutdannede paramedisinere med bachelor-utdanning i bagasjen blir favorisert foran dem.

26.06.2020

Tre podkast-episoder om veiledning

Har du en rolle som instruktør eller veileder på arbeidsplassen? Da kan disse tre Fagprat-episodene være noe for deg! Du kan lære om ungdomshjernen, om skikkethet, og få generelle tips til god veiledning av lærlinger og elever.

08.06.2020