Gjennomslag for krav om responstid i blålys-tjenestene

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte å forskriftsfeste responstiden for blålys-tjenestene. Tidligere i vår har det også blitt vedtatt på SV og Senterpartiet sine landsmøter. Fagforbundet har i flere år jobba faglig-politisk med de rød-grønne partiene for at alle skal ha lik rett på rask hjelp, uavhengig av hvor du bor.

09.04.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 25.04.2019

Ambulanseressursene reduseres

Fagforbundet har lenge reagert på en stadig svekket beredskap hos de akuttmedisinske tjenestene. Tilbudet ved mange lokalsykehus er under press, behandlingstilbud blir sentralisert og avstanden til riktig sykehus øker.

Samhandlingsreformen har ført til økt behov for gode ambulansetjenester mellom kommuner og sykehus. I stedet ser man at ambulanseressursene reduseres. Spesielt i utkantene øker responstiden og viktige minutter går tapt på grunn av vesentlig lengre kjøretid.

– Ambulansetjenesten handler om å gi trygghet i hverdagen. Når ulykken er ute, eller fødende kvinner er på vei til sykehuset, skal man være trygg for at man blir tatt hånd om av en god offentlig ambulansetjeneste med høy kvalitet sier nestleder i Fagforbundet, Sissel Skoghaug. 

Krav om flere bil- og båtambulanser

Før og under Arbeiderpartiets landsmøte ga flere tillitsvalgte i Fagforbundet tydelig beskjed om at det trengs krav til responstid i ambulansetjenesten. Selv om det ikke ble satt klare krav til hvilken tid det skal ha og ei heller hvilken respons som skal være først på stedet, så er dette en god start. Fagforbundet vil også fremover gjennom det fagligpolitiske samarbeidet med de rødgrønne partiene sørge for at dette kommer på plass.

Nestleder av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet, Kurt Rønning er glad for å se at det fagligpolitiske samarbeidet med Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene fører til gjennomslag for vår politikk. Han sender også et tydelig signal om hva som bør prioriteres. – Bil- og båtambulansene er ryggraden i ambulansetjenesten og står for nær 98 prosent av alle oppdragene. Derfor mener Fagforbundet at det er denne delen av ambulansetjenesten som må prioriteres.

Trygt å bo i hele landet

Fagforbundet har etterlyst en helhetlig plan for de akuttmedisinske tjenestene fra høyreregjeringen. Personell må få styrket sin kompetanse gjennom fagarbeider- og høgskoleutdanning slik at de kan utvikle seg og gi enda bedre faglig hjelp.

–Tilbudet skal være likeverdig, uavhengig av bostedsadresse. Dessverre er befolkningens opplevelse av en økende utrygghet reell. Nå må vi gi alle de dyktige ansatte muligheten til å gi den tryggheten til alle i by og bygd, sier nestleder Sissel Skoghaug.