Ambulansepersonell og barnepleiere møtes til fagprat

Iren Mari Luther, leder Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet. (Foto: Fagforbundet)

- Alle trenger faglig påfyll, uansett om du har bacehelor, master, er fagarbeider eller ikke har formell kompetanse. Det er derfor vi møtes til konferanse her på Storefjell, sier Iren Mari Luther.

18.03.2019 av Informasjonsavdelingen

Den årlige konferansen for ambulansepersonell, AMK, barsel- og barnepleiere og jordmødre har akkurat kommet i gang. Rekordmange deltakere, mer enn 230 Fagforbundet-medlemmer, kan se fram til tre spennende dager på Golfjellet.

- Kompetanseheving er noe av det viktigste vi gjør for å unngå at folk faller utenfor arbeidslivet. Helseminster Bent Høie tar også til orde for at vi får mer kompetanse på jobb. Dere som har problemer med å få fri på konferanser som denne kan meke dere det. Vis til helseminsteren, som støtter dere, oppfordrer Luther.

Norges beste fagskoleutdanning

Luther framsnakker fagskoleutdanningen for barsel- og barnepleie som landets trolig beste.

- Vi er glad for at utdannigen er bra. Samtidig må vi huske å ruste opp barselomsorgen i kommunene. Barnepleierne og jordmødrene må fordele oppgavene mellom seg. Tverrfaglig samarbeid er avgjørende for kvalitet på jobb, understreker Luther.

Akuttberedskapen skal gi innbyggerne trygghet

Den største gruppen på Storefjell arbeider med prehospitale tjenester. Luther trekker fram responstid som en av flere utfordringer for yrkesgruppa.

- Jeg er bekymret for utviklingen i akuttberedskapen. Ambulansetjenstene utgjør en trygghet for folk i en sårbar situasjon. Dessverre er det forskjell på folk. Det er et tryggere og bedre tilbud om du bor i Oslo sentrum enn om du bor ute i distriktene.