Felles arbeidsgruppe om utvikling av ambulansetjenestene i gang

Delta og Fagforbundet hadde i dag første møtet i det pågående arbeidet om utviklingen av ambulansetjenesten.

27.02.2019 av Hermann Albert

Målet med arbeidet et omforent dokument om utvikling av tjenesten, og hvordan de ulike yrkesgruppene skal jobbe best mulig sammen. Dette skal være klart tidlig høst 2019.

I dag var første møte. Fra Ambulanseforbundet i Delta stilte leder Ola Yttre, Håvard Bolme og Einar Hanisch, og for Fagforbundet stilte Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial, Ingrid Myran, rådgiver og Hermann Albert, rådgiver.

Hovedmålet med dagens møte var å avklare forventninger og sette rammer for det videre arbeidet. Arbeidsgruppen vil nå i gang med å utarbeide tekst og videre konkretisere arbeidet.