Gratulerer med dagen du som jobber i ambulansetjenesten!

Ambulanselærlinger i aksjon under Yrkes-NM på Lillestrøm. (Foto: Yrkesseksjon helse og sosial)

21. september er ambulansepersonelldagen. Vi i Fagforbundet er veldig stolte av alle våre medlemmer som jobber med prehospitale tjenester.

21.09.2018 av Yrkesseksjon helse og sosial

Mange av oss har mye å takke dem for. Foruten rutinemessige besøk hos helsesøster og fastlege, er det ofte ambulansepersonellet vi først møter når alvoret inntrer.

Vi vet hvor stor betydning det er å føle seg sikker i sitt nærmiljø. Det å vite at man får hjelp når sykdom, skade eller ulykke har skjedd. Det å vite at man blir møtt av personell med høy faglig kompetanse i løpet av kort tid. Det skaper trygghet.

Til nå har dette vært en selvfølge for de fleste av oss. Men hva om ikke ambulansen kommer og du ikke blir møtt av kompetent helsepersonell innenfor et akseptabelt tidsrom.

Flere plasser i landet har den akuttmedisinske beredskapen blitt redusert, ambulansestasjoner nedlagt eller den generelle beredskapen redusert. I de fleste kommuner i landet kommer ikke ambulansen innen de veiledende tidsfrister som er satt.

Dette skjer samtidig som kommuner blir større og helsetilbud blir sentralisert. Fagforbundet står på innbyggernes side når det gjelder å opprettholde trygghet. Vi vil gjøre det vi kan for at det akuttmedisinske tilbudet ikke reduseres og at alle skal ha en mulighet til å møte helsepersonell med god kompetanse når behovet er der.

Ansatte i de akuttmedisinske tjenestene er faglig dyktige og setter sin ære i å gjøre en god jobb. De vet at deres innsats teller. Fagforbundet som deres fagorganisasjon ønsker å bidra til at de skal kunne få utføre sin jobb på best mulig måte. Vi skal bidra til at de får nødvendig kompetanse, at arbeidsforhold er trygge og at tjenestene organiseres slik at pasienten er nærmest.

Gratulerer med dagen!