Stemte mot ambulanse-advarsel

Høyre nektet å være med på åpent brev til helseministeren.

14.06.2016 av Atle Holberg Frey

Uttalelsen som nå går fra fylkestinget i Finnmark har en form som et åpent brev til helseminister Bent Høie (H). Brevet slår fast Luftambulansetjenesten i Finnmark har en livsviktig funksjon for å sikre akuttberedskapen i fylket. Fylkestinget i Finnmark kan derfor ikke under omstendigheter akseptere forslaget om å ta bort en luftambulanse (propellfly) lokalisert i Alta, og erstatte dette med et jetfly lokalisert i Tromsø. Helseministeren har tidligere signalisert støtte til omleggingen som endlig vil avgjøres av direktørene i de fire norske regionale helseforetakene.

Les mer