Stipend til videreutdanning

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Illustrasjon: Colourbox (Foto: Colourbox)

05.01.2015 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 28.02.2018

Som medlem i Fagforbundet kan du få stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og yrkesfaglige kurs. Det gis ikke støtte til utgifter som du får dekket av andre, for eksempel arbeidsgiver eller Nav.

Du kan søke om støtte til:

  • Utdanning ved universiteter og høgskoler
  • Utdanning ved godkjente fagskoler
  • Utdanning ved videregående skole og grunnskole
  • Annen etter- og videreutdanning
  • Praksiskandidatopplæring
  • Yrkesfaglige kurs
  • Lese- og skrivekurs med data (Gjelder medlemmer med lese- og skrivevansker)

Stipend til utdanning - et godt tilbud til deg som er medlem i Fagforbundet

Åpne søknadsskjema til stipend her