Fikk gjennomslag for lønnskrav for bachelor-ansatte i private ambulanseselskap

Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial (Foto: Fagforbundet)

Det er en av flere gode resultat for medlemmer i ambulansefirmaer. Ambulanseoverenskomsten ble reforhandlet og skrevet under med forhandlingsmotpart NHO Service i kveld.

11.11.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 12.11.2020

Tariffplakat for å henge opp på arbeidsplassen din

Det er flere yrkesgrupper som sammen sørger for kvalitet i fagmiljøet i prehospitale tjenester. Forhandlingsleder for Fagforbundet, Kurt Rønning, er opptatt av at lønnsplassering skal speile den ulike kompetansen i ambulansetjenesten. Han merker seg en seier i årets oppgjør.

- Vi er spesielt fornøyd med å ha fått inn den nye lønnsgruppa for ambulansearbeidere med bachelor paramedisin og for ansatte med videreutdanning som paramedic. Uttelling for kompetanse er viktig.

Lønnsøkning innenfor avtaleområde 118 er bra sammenlignet med andre tariffoppgjør i år. Resultatet innebærer blant annet en økning av lønnssatsene til ambulansearbeider fra 17 000 kroner – 24 000 kroner avhengig av ansiennitet. Gjelder fra 1. april 2020. Fra 1. januar gis det ytterligere et tillegg for ambulansearbeider pluss.

Resultatet i forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel innebærer blant annet en lønnsøkning fra 14 550 kroner til 28 800 kroner. Dette er avhengig av hvor du ligger på ansiennitetsstigen. Lærlinger som tar ordinære vakter får en lønnsøkning på ca. 32,- kroner per time.

Dette er de nye lønnssatsene: 

 

Årslønn ambulansearbeider. Gjelder fra 1. april 2020.

Årslønn ambulansearbeider med tilleggsutdanning. Gjelder fra 1. januar 2021 *

0 år

370 000

390 000

4 år

375 000

395 000

8 år

388 000

408 000

10 år

442 000

462 000

Kolonnen for ambulansepersonell utgår. Ny kolonne for ambulansearbeider med tilleggsutdanning tilføyes fra 1. januar 2021.

* Med ambulansemedarbeider med tilleggsutdanning menes bachelor i paramedisin, sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider og ambulansearbeider med videreutdanning i paramedic.

Andre bestemmelser

  • Det gis helligdagstillegg for hele påskeaftendøgnet.
  • Det utbetales 90 kroner, en økning på 3,50 kroner, i matpenger for overtidsarbeid som varer mer enn to timer utover normal arbeidstid.
  • Det utbetales diettgodtgjørelse på 200 kroner for oppdrag som varer mellom 8 og 12 timer, 300 kroner for oppdrag mellom 12 og 16 timer og 400 kroner for oppdrag på over 16 timer. Satsene økes med 20 kroner fra tidligere.

Les mer om oppgjøret i enighetsprotokollen

Oppgjøret går nå til uravstemning