Hva betyr lønnsoppgjøret for ansatte i de prehospitale tjenestene?

Illustrasjon (Foto: Bård Skarra)

Ofte sier man om lønnsoppgjøret at det er vårens vakreste eventyr. Denne gangen fikk vi inntrykk av at arbeidsgiversiden i media sa «snipp, snapp, snute» allerede før eventyret var i gang. I år må vi se litt forbi tallene, skriver nestleder i Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial, Kurt Rønning.

28.10.2020 av Kurt Rønning, nestleder, Fagforbundet Yrkesseksjon helse og sosial

I år fikk utsiktene og planene vi hadde frem til mars, plutselig et annet innhold. Vi lærte på den harde måten hva en pandemi betyr. På tross av høyt teknologisk nivå og et velfungerende samfunn fikk vi se at vi er veldig sårbare. Fra den ene dagen til den neste gikk hverdagen fra en presset normaltilstand til en akutt, langvarig krise.

Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial (Foto: Fagforbundet)

Dette har også påvirket lønnsoppgjøret. Økonomien ble presset og selv om alle snudde alle steiner, så ser vi at overføringene fra staten ikke er i nærheten av tilstrekkelig. Det må den sittende regjeringen ta ansvar for. Den gradvise utarmingen av det offentlige tilbudet under dekke av valgfrihet, innovasjon og fremtidsretting er ikke noe annet enn gammel høyrepolitikk. De tar fra de som har minst og gir til dem som har mest.

Lov å være skuffet

På tross av dette fikk vi gjennomslag for mye av det som var viktig for oss i dette lønnsoppgjøret.

Et tariffoppgjør merkes først og fremst på lommeboka for de fleste. Der kan man se resultatet på to måter. Enten kan man si at man er misfornøyd på grunn av at vi så for oss så mye mer før pandemien slo til, eller man kan si at man er tålelig fornøyd ut ifra hvordan situasjonen er i dag. Uansett hvordan du velger å se på det, så tar du ikke feil. Det er lov å være skuffet, men det er også viktig å ta inn over seg realitetene.

Det magiske tallet er 1,7

Det magiske tallet i dette oppgjøret er 1,7%. Det ble definert av frontfagene som forhandlet først. Det var en del diskusjon om dette. Hvem fortjente mest og hvem skulle bli stående igjen? Norsk sykepleierforbund (NSF) mente at sykepleierne måtte få en større del av potten enn de andre. Fagforbundet mente at det var mange yrkesgrupper, inkludert ambulansearbeidere, som hadde gjort en ekstra innsats i denne perioden. Derfor mente vi at ingen burde forfordeles, men at alle måtte få ta del i et løft.

Det som var viktig for oss i dette oppgjøret var å få på plass en større forutsigbarhet når det gjelder kompetanse og lønn i den prehospitale tjenesten. En arbeidsgruppe hadde i forkant av oppgjøret jobbet frem krav for tjenesten som de tre største fagforbundene var enige om. Med de rammene vi hadde å forholde oss til så vi at det ville bli vanskelig å få igjennom mye av det. Spesielt ettersom NSF allerede var ferdige med sitt oppgjør, noe som legger grunnlag for våre forhandlinger også.

Krever mer forutsigbarhet i tjenesten

Det som er positivt er at ikke alle krav inn til tariffoppgjøret har en umiddelbar økonomisk konsekvens. Derfor ble det særdeles viktig å begynne arbeidet med å få gjennomslag for viktige saker frem mot neste oppgjør. NSF hadde fremforhandlet at det skulle sees på lønningene til sykepleiere i den prehospitale tjenesten. Det gav et godt grunnlag for å få gjennomslag for vårt krav om at det må bli en større forutsigbarhet i tjenesten. All ære til vår forandlingsleder Sissel Skoghaug som fikk inn en bredere tekst i protokollen. Det gir oss et bedre grunnlag når vi tar opp igjen temaet i mellomoppgjøret i 2021. Det gjelder både når det gjelder lønn sett opp imot kompetanse og hvilken kompetanse som skal være til stede i den prehospitale tjenesten.

Partene lokalt skal kartlegge lønnsplassering og sammensetning av kompetansen som benyttes i ambulansetjenesten i dag, herunder Paramedics med autorisasjon som ambulansearbeider, sykepleier med autorisasjon som ambulansearbeider og kompetansebevis for utrykningskjøretøy og andre arbeidstagere med og uten tilleggsutdanning. Kartleggingen skal være gjennomført innen 31.3.2021, slik at partene har omforent informasjon til mellomoppgjøret i 2021.

Videreutdanning gir uttelling

I tillegg fikk vi gjennomslag for en uttelling på videreutdanning. Det er det mange i den prehospitale tjenesten som har etter hvert. Med 20 000 for 60 studie- eller fagskolepoeng og 10 000 for 30 studie- eller fagskolepoeng vil mange i helseforetakene få et etterlengtet løft. Det at kompetanse, og vilje til å tilegne seg ny kompetanse, gir uttelling i lønn, har vært en viktig sak for Fagforbundet lenge. Dette gir et godt grunnlag å bygge videre på.

Kommer tilbake om et halvt år

Selv om vi da ikke fikk gjennomslag for alle våre krav, så har vi lagt et grunnlag og satt fokus på problematikken som vi tar opp igjen om et halvt år. Lenger er det ikke til mellomoppgjøret er i gang. Det betyr at mange av Fagforbundet sine tillitsvalgte vil få en viktig oppgave med å bistå med denne kartleggingen i tiden fremover.

Tariff er alltid et langsiktig arbeid. Det er også et spennende arbeid som gir både oppturer og nedturer for både de som forhandler og medlemmer. Selv om oppgjøret er i havn i Spekterområdet, så betyr ikke det at vi er ferdige enda. Det finnes fortsatt en del ambulansetjenester som er private og er organisert i andre områder. De skal vi i gang med nå. Der skal vi også jobbe på for et best mulig resultat for våre medlemmer. Noe som alltid er vår viktigste oppgave.