Kjemper for fagarbeidernes plass i ambulansen

Illustrasjon. (Foto: Fagforbundet / Birgit Dannenberg)

Det ulmer i rekkene blant ambulansearbeidere i Tromsø. Fagarbeiderne er redd for at nyutdannede paramedisinere med bachelor-utdanning i bagasjen blir favorisert foran dem.

26.06.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 11.02.2021

Heltene i NRK-serien «113» står skulder ved skulder med sine kolleger i ambulansetjenesten ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Et fersk oppslag i avisa Nordlys viser konflikten i full blomst. Ambulansepersonell fra Kjøpsvik i sør til Kvænangen i nord møtte opp for å gjøre det klart at de står samlet i kampen for fagarbeidernes plass på sykehuset. De frykter at universitetsutdanning går foran fagutdanning ved nyansettelser.

- Fagforbundet ønsker også selvsagt paramedisinerne velkommen, men de skal ikke ta over for de godt kvalifiserte ambulansefagarbeiderne i tjenesten, sier Hilde Bernhardsen i Fagforbundet.

Hun er regionsleder for Fagforbundet Troms og har fulgt konflikten på nært hold.

- Vi må ta vare på begge utdanningsløpene. Fagforbundet har kjempet fram en svært god utdanning for ambulansefagarbeiderne. Det er ingen tvil om at de er en uvurderlig ressurs for sykehuset, sier Bernhardsen.

Spesielt godt kvalifiserte fagarbeidere

Hun får støtte fra Kurt Rønning, nestleder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

- Vi tok kampen for å sikre og utvikle utdanningen for ambulansefagarbeider. Det er vi stolte av. Da er det skuffende å se at ledelsen ved ambulansestasjonen på UNN, ifølge Nordlys, mener de skal degraderes til teknikere og assistenter. Det er uaktuelt, sier Rønning.

- Ambulansefagarbeideren gjør en utmerket jobb. De fortjener ikke å bli snakket ned på denne måten. Dette er fagarbeidere med et vanvittig høyt faglig nivå. Det skyldes blant annet den løpende oppdateringen og oppgraderingen de har fått på grunn av stor utvikling av tjenesten de siste årene, legger han til.

Frykter overvekt av paramedisinere i storbyene

- Mannskapet må kontinuerlig oppdatere kunnskapen sin. Vi vet at det også i årene framover vil være en betydelig utvikling i den prehospitale tjenesten. Det vil fortsatt kreve etterutdanning av alle grupper, også de med bachelorgrad, kommenterer Rønning.

Han er opptatt av at arbeidet med å få klare retningslinjer på balansen mellom paramedisinere og fagarbeidere må intensiveres for å skape forutsigbarhet for ansatte i ambulansetjenseten.

- Vi må unngå at det blir en opphopning av paramedisinere på noen stasjoner, mens det på andre stasjoner blir færre eller ingen. Det kan på sikt danne A- og B-lag - for de ansatte, men også i tilbudet til innbyggerne som skal motta tjenestene.

- Vår erfaring er at vi får de beste tjenestene når vi utnytter kompetansen til den enkelte og unngår profesjonskamp. Det skal ikke være en konkurranse, men et forutsigbart samarbeid. Det tjener både arbeidsmiljøet og kvaliteten. Dette er en stor tjeneste og vi trenger alle i årene framover, avsluttter han.

Fagforbundet på sykehuset rydder opp

Klinikktillitsvalgt Rune Moe ved Fagforbundet UNN er i dialog med ledelsen om utfordringene, men selve arbeidet stoppet opp når pandemien kom over oss i mars. Arbeidet tas opp igjen straks ferien er over.

Bakteppet er vurderingene som kom fram i NOU 2015:17 "Først og fremst - et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus". Her ble det sett på ivaretakelse og videreutvikling av ambulansetjenesten og de ulike yrkesgrupper, der ambulansefaget på videregående utgjør grunnmuren i tjenesten (11.2.2, andre avsnitt).

Fagforbundet presser Helse- og omsorgsdepartementet for å sørge for at helseforetakene lager kompetanseplaner for å ivareta og videreutvikle ambulansetjenesten og de ulike yrkesgruppene.