Ambulansepersonell bekymret for direktekontakt med koronapasienter

Ambulansearbeider og AMK-operatør Charles Aune-Lundberg i Tromsø. (Foto: Fagforbundet/Birgit Dannenberg)

Yrkesgruppa står i fremste rekke i kampen mot viruset. De er redde for å bli smittet eller føre smitten videre til pasienter.

08.04.2020 av Informasjonsavdelingen
Sist oppdatert: 30.04.2020

Det er en utsatt jobb. De er ofte de første som møter pasienten før det eventuelt blir snakk om sykehusinnleggelse. Norges ambulansearbeidere er kanskje ikke den gruppen som skriker høyest, men nå gir de klar beskjed om at det kreves mer enn et klapp på skulderen for innsatsen mens koronapandemien herjer.

- De er både redde og bekymret for at også de og deres nærmeste skal bli smittet, eller at de blir ufrivillige smittebærere til andre pasienter. De møter ofte pasienter som er akutt dårlige, og det gir en forhøyet risiko, selv om de har tatt alle forhåndsregler. De skal jo tross alt redde liv, sier Kurt Rønning, nestleder for Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Ambulansepersonell transporterer de dårlige pasientene inn på sykehus. De arbeider under usikre forhold og ofte langt fra annen hjelp enn seg selv og kollegaen på ambulansen. De er tett på pasienter med tilstedeværelse og med omsorg for både de syke og for pårørende. Risikoen for smitte er stor. 

- Inne på sykehuset kan man ofte forberede seg og planlegge mottak i god tid før de går inn til pasienten. I tillegg har sykehusene et fagmiljø rundt seg som til enhver tid kommer raskt om noe uforutsett skulle skje. Ambulansearbeidere står mer alene og må arbeide under helt andre forhold, understreker Rønning.

- De prehospitale tjenester ses på som sykehusets forlengede arm og er alltid i front med sin profesjonalitet og kompetanse. Det står respekt av innsatsen de gjør under denne pandemien, legger han til.

Yrkesskadeerstatning gjelder også for koronasmitte

Fagforbundet var med på å kreve at ansatte som får koronasmitte, og blir uføre eller i verste fall dør, må forsikres bedre. Det gjaldt selvsagt også ambulansepersonell. Nå har vi kommet i mål med kravet vårt. Koronasmitte og covid-19 ble ikke anerkjent som yrkessykdom med rett til yrkesskadeerstatning. Nå er yrkesskadereglene utvidet til også å omfatte de som pådrar seg koronasmitte i jobben sin.

De nye reglene gjelder primært ansatte i helsevesenet, men også andre yrkesgrupper med særskilt høy fare for smitte og sykdom.

– Dette har vi vært med å få på plass. Det er åpenbart at de som nå står i førstelinjen i forsvaret vårt mot denne sykdommen skal være trygge på at også de blir tatt vare på. Det skulle bare mangle, sier Iren Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial. 

Fakta om ambulansearbeideren

  • Har 4-årig utdanning som fagarbeider og kan ta viderutdanning som paramedisiner på høyskole, enten som deltidsstudium eller 3-årig bachelorutdanning.
     
  • Utfører legedelegerte oppgaver som krever mye av den enkelte i form av ansvar og kompetanse, langt utover det å bare skulle transportere pasienten fra A til B.
     
  • Har ikke risikotillegg når de er ute på oppdrag, til tross for at utrykningskjøring er 8 ganger mer risikofylt enn å kjøre vanlig bil.
     
  • Har samme grunnlønn som en hvilken som helst annen fagarbeider uten ansvar for å håndtere svært krevende oppdrag, ofte oppdrag som innebærer å redde liv og helse.

Fagforbundet organiserer ansatte i de aller fleste yrkesgrupper. Ambulansepersonell er en av dem.