Forslag til forskrift om nasjonale retningslinjer for paramedisinutdanning

Nye forskrifter til nytt fag.

31.07.2019 av Hermann Albert

Fagforbundet har blant annet pekt på i høringe at paramedisinutdanningen har et omfattende krav til læringsutbytte, hvor mange av områdene vil kreve gode praktiske ferdigheter og modenhet. Det er forbundets oppfatning at praksisdelen i faget er liten i forhold til forventet behov for slik opplæring.


Da kandidatene vil ha ulik praksisbakgrunn, vil det stille store krav til fremtidig arbeidsgiver med hensyn til tilrettelegging og organisering. De nye retningslinjene skal kunne fungere fleksibelt med tanke på å endre kravene dersom kompetansebehovene i tjenestene endres. Det betyr at også praksiskravet må kunne vurderes.

Les Fagforbundets høringssvar her. 

Høring_Forslag til forskrift om nasjonale retningslinjer for paramedisinutdanning