Sykehusdirektørene har gullpensjon – unner ikke ansatte pensjon fra første krone

Fr.v. øverst: Grethe Aasved, St. Olavs hospital, Hege Gjessing, Sykehuset Østfold, Bjørn Erikstein, Universitetssykehuset Oslo, Anita Schumacher, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nina Mevold, Sykehuset Sørlandet, Eivind Hansen, Helse Bergen. (Foto: Sykehusene)

Sykehusdirektørene får 790 000 kroner i pensjon. Minst. Hvorfor unner de ikke de ansatte pensjon for all jobben de gjør i løpet av arbeidslivet?

11.06.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 12.06.2019

Fagforbundet stiller spørsmålet på vegne av de som streiker:

Kjære direktører, hva mener dere?

Dere er blant de mange direktørene ved norske sykehus som hever millionlønn og har bunnsolid pensjonsavtale som gir dere en økonomisk sikker pensjonstilværelse.

Hvorfor unner dere ikke de ansatte pensjon for all jobben de gjør i løpet av arbeidslivet?

Hvordan kan dere som øverste arbeidsgivere på sykehusene forsvare en diskriminerende arbeidsgiverpolitikk hvor de som jobber under 20 prosent ikke får alderspensjon, uførepensjon eller etterlattdekning?

Kjære direktører på lista under, hva vil dere gjøre med dette?

  • Bjørn Erikstein, Universitetssykehuset Oslo
  • Grethe Aasved, St. Olavs hospital
  • Eivind Hansen, Helse Bergen
  • Hege Gjessing, Sykehuset Østfold 
  • Nina Mevold, Sykehuset Sørlandet
  • Anita Schumacher, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Tirsdag 11. juni var det markeringer ved alle sykehusene hvor de streikende sykehusansatte møtte opp og krevde svar på spørsmålene.

Dette krever de sykehusansatte:

De sykehusansatte krever pensjon fra første krone. I dag blir ikke sykehusansatte som har en stillingsprosent under 20 prosent meldt inn i pensjonsordninga. De taper dermed totalt 8,7 prosent av lønna i opptjening av tjenestepensjon og såkalt betinga tjenestepensjon (tilleggspensjon for de som ikke kvalifiserer til AFP), etter de nye reglene i offentlig tjenestepensjon fra 2020. Ifølge Fagforbundets beregninger kan det samlede tapet for en ansatt i oppunder 20 prosent stilling bli på 390.000 kroner.

I tillegg mister de deltidsansatte uføre- og etterlattepensjonen i offentlig tjenestepensjon. Både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er enige om at de ansattes krav vil koste rundt 100 millioner kroner. 

Les om Dag Kåre Osvoll som risikerer å tape 200 000 kr pga. av de urettferdige pensjonsreglene

Sykehusdirektør gikk til retten for å beholde gullpensjon

Tidligere sjef for Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen tjente opp nesten 1,3 millioner i pensjon i 2017 på grunn av en omdiskutert avtale som sikret ham 66 prosent av lønna i pensjon når han er 65 år. Pensjonsavtalen til eks-sykehusdirektør er på nærmere 19 millioner kroner. For å slippe avkortning av gullpensjonen pga. utbetalinger fra private pensjonsordninger gikk Olsen til rettssak og vant. Han gikk fra stillingen som sykehusdirektør i fjor.

Regnestykket

Slik har vi regnet ut hva direktørene minst får i pensjon: Taket på offentlig tjenestepensjon er 12 G. Maks utbetaling er 790 000 kr. Ikke alle har all opptjening i offentlig tjenestepensjon. Det gjelder for eksempel Grethe Aasved som ble øverste leder på St. Olavs hospital i 2018 etter ti år som toppleder i Aleris Helse AS. Pensjonen der er neppe dårligere.

667 arbeidstakere i streik etter opptrapping av sykehusstreiken

Disse er i streik på seks streikesteder i landet: LO Stat med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. YS med Delta og Parat.

Her streiker de: Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus Arendal og Universitetssykehuset Nord-Norge.