Foreninger i Fagforbundet Post og finans

Postadresse

Fagforbundet Post Østlandet 
Stokke postterminal
Borgeskogen 57G
3160 Stokke

E-post: 
fagforbundet.post.ostlandet@posten.no

Fagforeningsstyret:

Ann Elisabeth Wirgeness, forbundsstyret

Fagforeningsleder/leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk:
Ann Elisabeth Wirgeness 
Mobil: 951 36 522
E-post:ann.wirgeness@posten.no


Nestleder fagforeningsstyret/leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon:
Inge Eikeland 
Mobil: 957 32 746
E-post: inge.eikeland@posten.no

Økonomiansvarlig/kasserer:
Eskild Wølner 

Mobil: 988 78 547
E-post: eskild.wolner@posten.no

Opplæringsansvarlig:
Mali Solvang

Mobil: 918 15 026
E-post: mali.solvang@posten.no

Styremedlem: 
Jorun Nilsen Stallemo

Mobil: 905 98 940
E-post: jorun.stallemo@bring.com

Styremedlem:
Olav Otnæs

Mobil: 950 83 166
E-post: olav.otnes@posten.no

Styremedlem:
Marianne Nilsen 
Mobil: 971 06 855
E-post: marianne.nilsen3@posten.no

Leder av ungdomsutvalget: 
Marius Zaal 

Mobil: 404 88 441
E-post: marius.lyngroth.zaal@posten.no

Leder av pensjonistutvalget:
Frank Roy Larsen

Mobil: 412 60 752
E-post: frank.roy.larsen@sf.nett.no

Verneombud:
Espen Langbach

Mobil: 952 22 013
E-post:espen.langbach@posten.no

1. vara:
Monica Skjæret

Mobil: 996 40 910
E-post: monica.skjaeret@posten.no

2. vara:
Cecilie Gusdal-Hemnes
Mobil: 980 37 706
E-post: cecilie.gusdal-hamnes@bring.com

3. vara:
Fredrik Warloff
Mobil: 478 99 964
E-post: fredrik.warloff@posten.no

Postadresse

Fagforbundet Post Vestlandet
Postboks 7989
5020 Bergen

E-post:
fagforbundet.post.vestlandet@posten.no

Fagforeningsstyret:

Leder:

Jarle Eide
Mobil: 957 78 090
E-post: jarle.eide@posten.no

Nestleder:
Terje Nordgulen 
Mobil: 975 80 104
E-post: terje.nordgulen@posten.no

Økonomiansvarlig/kasserer/leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon
Solfrid Træet
Mobil: 928 56 354
E-post: solfrid.traet@posten.no

Opplæringsansvarlig/leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk:
Helge Mathisen
Mobil: 900 37 280
E-post: helge.mathisen@posten.no

Styremedlem:
Tone Iren Eidsmo
Mobil: 977 47 233
E-post: tone.iren.eidsmo@bring.com

Styremedlem:
Hans Petter Gilleshammer
Mobil: 482 30 901
E-post: hans.gilleshammer@posten.no

Styremedlem:
Vivian Grimelid
Mobil: 411 28 268
E-post: vivian.grimelid@posten.no

Leder av ungdomsutvalget:
Hans Opstvedt
Mobil: 482 30 191
E-post: hans.opstvedt@posten.no

Leder av pensjonistutvalget:
Elin Øgreid
Mobil: 411 01 432
E-post: elin.ogreid@icloud.com

Verneombud:
Tommy Håkonsen
Mobil: 917 67 381
E-post: tommy.hakonsen@posten.no

1. vara:
Ann-Gunn Jonassen
Mobil: 922 56 016
E-post: ann-gunn.jonassen@posten.no

2. vara:
Petter Eriksen
Mobil: 901 39 583
E-post: petter.eriksen@posten.no

Postadresse

Fagforbundet Post Midt-Norge 
Boks 6130 Torgarden
7435 Trondheim

Besøksadresse

Logistikksenter Trondheim
Torgardsvegen 8
7093 Tiller

E-post:
fagforbundet.post.midt-norge@posten.no

Fagforeningsstyret:

Leder:
Knut Marius Lydvo (Ålesund/Distribusjon)
Mobil: 994 66 735
E-post: knut.lydvo@posten.no

Nestleder/verveansvarlig/leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk:
Kjell Otto Haugan (Innherred Distribusjon)
Mobil: 913 18 032
E-post: kjell.haugan@posten.no

Opplæringsansvarlig:
Knut Magne Beitveit (Ålesund/Transport)
Mobil: 916 46 384
E-post: knut.beitveit@posten.no

Økonomiansvarlig/kasserer/leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon:
Mari Thrana (Maskinell og manuell dag Trondheim)
Mobil: 934 04 759
E-post: mari.thrana@posten.no

Styremedlem: 
Atle Skjærvold (Maskinell og manuell dag Trondheim)
Mobil: 911 05 916
E-post: atle.skjaervold@posten.no

Styremedlem:
Jørgen Øvrewall (Trondheim/Transport)
Mobil: 918 13 045
E-post: jorgen.ovrewall@posten.no

Leder av ungdomsutvalget: 
Ronja Gundersen
Mobil: 403 17 757
E-post: ronja.gundersen@bring.com

Leder av pensjonistutvalget:
Wenche Nordli
Mobil: 997 20 976
E-post: wenche47@hotmail.com 

Verneombud:
Marita Fevåg
Mobil: 
E-post:

1. vara:
Odd-Arve Haugen (Steinkjer/Transport)
Mobil: 932 01 450
E-post: odd-arve.haugen@posten.no

2. vara:
Dag Magne Sandvik
Mobil: 906 49 599
E-post: dag.magne.sandvik@bring.com

 

Adresse

Fagforbundet Post Nord-Norge
Boks 2028
9265 Tromsø

E-post:
fagforbundet.post.nord-norge@posten.no

Kretsstyret

Kretsleder:
Roger Bruer
Mobil: 952 80 631
E-post: roger.bruer@posten.no


Nestleder:

Judith Olafsen
Mobil: 481 49 888
E-post: judith.olafsen@posten.no

 

Opplæringsansvarlig/Personlig vara yrkesseksjon samferdsel og teknisk:
Inger Elisabeth Andreassen
Mobil: 970 43 812
E-post: inger.andreassen@posten.no


Styremedlem/Leder for yrkesseksjon samferdsel og teknisk:
Odd Arne Hartvigsen
Mobil: 908 75 786
E-post: odd.hartvigsen@posten.no

Styremedlem/Leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon:
Asle Ramfjord
Mobil: 414 21 482
E-post: asle.ramfjord@posten.no

Leder av ungdomsutvalget:
Beate Karoline Nordby Eidissen
Mobil: 
E-post: 

Leder av pensjonistutvalget: 
Hermund Dalvik
Mobil: 
E-post: 

Regionverneombud:
Kai Syrstad
Mobil: 
E-post: 

Personlig vara for yrkesseksjon kontor og administrasjon:
Rita Normann
Mobil: 
E-post: 

Personlig vara leder ungdomsutvalget:
Eric Clausssen
Mobil: 
E-post:

Personlig vara leder pensjonistutvalget:
Birger Angelsen
Mobil: 
E-post: 

 

Postadresse

Fagforbundet Post Oslo og omegn
Lørenskogveien 50
1470 Lørenskog

Besøksadresse

Østlandsterminalen
Lørenskogveien 50
1470 Lørenskog

Telefon

67 98 67 20

E-post: 
fagforbundet.post.osloogomegn@posten.no

 

Kretskontoret

Forværelset:
Vigdis Hunstad
Telefon: 67 98 67 20
Mobil: 977 01 566
Epost: vigdis.hunstad@posten.no

Informasjonsmedarbeider:
Idar Burheim
Mobil: 913 83 748
Epost: idar.burheim@posten.no

Medlemsavisa

Fagforeningstyret

Leder:
Tom Sørensen
Telefon: 67 98 67 18
Mobil: 932 54 631
E-post: tom.sorensen@posten.no

 

Nestleder:
Tove Rundtom

Mobil: 908 70 095
E-post: tove.rundtom@posten.no

Nestleder/leder for yrkessekjson samferdsel og teknisk:
Morten Olsen
Mobil: 911 78 357
E-post: morten.olsen@posten.no

Økonomiansvarlig/kasserer/leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon
Ronald Eriksen

Mobil:  977 85 770
E-post: ronald.eriksen@posten.no 

Opplæringsansvarlig:
Gro Tarud

Mobil: 478 64 153
E-post: gro.tarud@posten.no

Styremedlem:
Bjørgunn Måge
Mobil: 924 85 450
E-post: bjorgunn.mage@posten.no

Styremedlem:
Kashif Mir
Mobil: 907 88 338
E-post: kashif.mir@posten.no

Leder av ungdomsutvalget:
Andreas Wang
Mobil: 417 65 929
E-post: andreas_w92@hotmail.com

Leder av pensjonistutvalget:
Hans Jacob Schultz
Mobil: 

E-post: hans.jacob.schultz@gmail.com

Verneombud: 
Arild Vester
Mobil: 
E-post: arild.vester@posten.no

1. vara:
Sarbjit Kaur
Mobil: 984 16 517
E-post: sarbjit.kaur@posten.no

2.vara:
Captain Blåseropptil Storm
Mobil: 414 12 741
E-post:captain.storm@bring.com

3. vara:
Stig Bjørneseth
Mobil: 906 01 123
E-post: stig.bjornseth@posten.no

4. vara:
Candy Olsen
Mobil: 
E-post: 

5. vara:
Ole Petter Skjeppestad
Mobil: 489 58 260
E-post: ole.skjeppestad@posten.no

Leder av fagforening og yrkesseksjon:
Jannicke Skaanes
Telefon: 990 41 955
E-post: jannicke.skaanes@dnb.no

 

Nestleder fagforening og vara yrkesseksjon:
Morten Bakkelund
Telefon: 404 68 397
E-post: morten.bakkelund@dnb.no

 

Opplæringsansvarlig:
Roy Olsen-Nauen
Telefon: 415 46 230
E-post: roy.olsem-nauen@dnb.no

Rekrutteringsansvarlig:
Eva Kjersti Sollien
Telefon: 934 47 465
E-post: eva.sollien@dnb.no

 

Økonomiansvarlig:
Karin Melhus Stigum
Telefon: 970 38 977
E-post: karinmelhus.stigum@dnb.no

 

Styremedlem:
Bjørn Sandvik
Telefon: 
E-post: bjorn.sandvik3@dnb.no

 

Styremedlem: 
Marit Berge
Telefon: 
E-post: marit.berge@dnb.no

Styremedlem Exela:
Ulf Rognerud
Telefon: 
E-post: ulf.rognerud@exelaonline.com

Leder av ungdomsutvalget: 

Cathrine Nordhus
Telefon: 958 81 938
E-post: cathrine.nordhus@dnb.no

Leder av pensjonistutvalget:

Iren Storlien
Telefon: 922 64 023
E-post: 

1. vara:

Victoria Sollie
Telefon:
E-post: victoria.sollie@dnb.no
2. vara:

Cecilie Davidsen
Telefon: 
E-post: cecilie.davidsen@dnb.no