Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Avtale for å unngå permitteringer i Posten Norge

Fagforbundet og Posten Norge har inngått en avtale om at medarbeidere kan leies ut mellom selskapene i Posten Norge. Utfordringen til Posten er at deler av virksomheten opplever dramatisk nedgang, mens andre deler opplever økt etterspørsel. Hensikten er å sørge for at medarbeiderne blir brukt der behovet er størst, og at vi dermed unngår permitteringer.

23.03.2020

Posten vil gjerne stille opp under koronakrisen

Fagforbundet Post og finans, som organiserer de postansatte, er positiv til at Posten kan ta på seg nye oppgaver i forbindelse med koronautbruddet. – Alle må bidra i den krisen vi nå har. Vi er stolte av alle våre medlemmer som nå stiller opp i en vanskelig situasjon, uttaler Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans.

18.03.2020

Viktig å stemme i styrevalget i Posten Norge

Styrevalget i Posten Norge avholdes i perioden 7. – 13. mai. Fagforbundet Post og finans stiller liste sammen med de andre forbundene i LO. Det skal velges fire representanter fra de ansatte, samt seks vararepresentanter. Tradisjonelt har LO-lista fått samtlige av de fire faste, men det forutsetter høy oppslutning om valget blant medlemmene i Fagforbundet Post og finans.

17.03.2020

Tusenvis mister banktjenester

DNB har sagt opp avtalen med Posten Norge. Det betyr at Posten ikke kan oppfylle forpliktelsene om å levere banktjenester, noe som vil gå utover tusenvis av brukere i hele landet.

19.02.2020

Mange overtallige finner løsning

Som kjent vil postomdeling annenhver dag bli innført i begynnelsen av juli måned. I utgangspunktet var det cirka 1500 overtallige, men blant annet på grunn av virkemiddelpakken som Postkom har fremforhandlet var antallet overtallige i oktober nede i 957. Det jobbes stadig med å finne løsninger for de som fortsatt er overtallige og etter oktober er det funnet en varig løsning for 368 og en midlertidig løsning for 23.  

18.02.2020

Innspill til tariffoppgjøret 2020

I år er det hovedoppgjør. Det betyr at alle sider av tariffavtalene kan reforhandles. Det betyr at det ikke bare dreier seg om penger, men også andre gode som ligger i tariffavtalene som seniordager, støtte til studier, velferdspermisjoner og mye annet.  – For oss som skal forhandle er det viktig å få mange og helst tydelige tilbakemeldinger fra medlemmene. Det gir styrke inn i forhandlingene, sier Gerd Øiahals leder av Fagforbundet Post og finans.

18.02.2020

Hva betyr det for deg at Postkom blir en del av Fagforbundet?

1. januar 2020 ble alle Postkoms medlemmer overført til Fagforbundet. Det meste vil fortsette som før i din hverdag som medlem, men et par endringer blir det:

02.01.2020

  Postkom-nestleder Gerd Øiahals inn i toppledelsen i Fagforbundet

Dette skjer med Postkom-ledelsen når forbundet legges ned 1. januar.

02.01.2020

  Postkom: Medlemmenes interesser fortsatt førsteprioritet

Postkom skal bistå medlemmene i en tøff tid med store omstillinger. – Parallellt må sammenslåingen med Fagforbundet gjennomføres, sier 1. nestleder Gerd Øiahals i Postkom. Les saken på fagbladet.no

22.10.2019

Postkom går inn i Fagforbundet

Postkoms ekstraordinære landsmøte sa ja til å gå inn i Fagforbundet fra 1.1.2020. Dermed vil Fagforbundet vokse med 17.600 medlemmer fra årsskiftet og vil ha knappe 390 000 medlemmer. Vedtaket ble gjort mot to stemmer.

27.08.2019