Bra resultat i Bring Warehousing AS

Lønnsoppgjøret for Bring Warehousing AS er i havn. Partene ble enige om Det en økning på kr kr 4.000.- i året, inkludert tilleggene i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter.

24.09.2020 av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 02.10.2020

Tillegget er gitt som et flatt kronetillegg, likt for alle. Dette gir oppgjøret en god sosial profil, siden like kronetillegg slår mest ut for de med lavere lønninger. Det er også avtalt en justerings- og normeringspott på 20.000.- som partene skal avtale fordelingen av.

Lønnsøkningen er i tråd med det som ble avtalt i frontfaget, det vi si lønnsutviklingen i den konkurranseutsatte delen av industrien.

De er også avtalt at man skal jobbe med en ansiennitetsstige for lager- og terminalarbeidere med sikte på å avtale en slik stige i forhandlingene i mellomoppgjøret i 2021.

Justeringen gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2020. Deltidsansatte får forholdsmessige tillegg.