Bra resultat i Bring Home Delivery AS

Gerd Øiahals, leder av Fagforbundet Post og finans, er klar for at postansatte kan overta nye oppgaver under koronakrisen. (Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

Lønnsoppgjøret for Bring Home Delivery AS er i havn. Partene ble enige om en økning på kr 2,40 pr. time. Det vil si kr 4.680 i året.

14.09.2020 av Geirmund Jor

Tillegget inkluderer tillegg gitt i A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter. Tillegget er gitt som et flatt kronetillegg, likt for alle. Dette gir oppgjøret en god sosial profil, siden like kronetillegg slår mest ut for de med lavere lønninger.

Lønnsøkningen er i tråd med det som ble avtalt i frontfaget, det vi si lønnsutviklingen i den konkurranseutsatte delen av industrien.

Justeringen gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2020.