Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Konferanse: Møte med aggresjon

Hold av 19. - 20. mars! Fagforbundet arrangerer en spennende konferanse om vold, aggresjon og sekundærtraumatisering i Oslo.  

24.09.2019

Gratulerer med dagen 26. januar portører!

26. januar er portørenes dag! Hva skulle vi gjort uten dere? Takk for at dere skaper flyt på sykehuset og bidrar til trygghet for pasientene! Dere gjør en viktig jobb!

24.01.2019

Saman om eit betre fagskoletilbod

Fagforbundet står saman med Delta og Spekter om ein god fagskole. Kompetansereforma «Lære hele livet» skal sikre at arbeidstakarar skal kunne stå i jobb lenger og ikkje oppleve at kompetansen dei har går ut på dato. Partane i arbeidslivet er avgjerande for å lykkast med dette.

19.11.2018

Vellukka fagseminar for portørar

8. mai arrangerte Fagforbundet, Delta og Spekter eit nytt seminar for portørar.

14.05.2018

Til beste for den neste – risikostyring før og etter alvorlige hendelser.

Eksempler og erfaringer fra Statens helsetilsyns arbeid med tilsynssaker i 2017.

08.05.2018

Bidrar til å utvikle nye kompetansemål for VG3

Arbeidsplassene våre er i stadig utvikling. Kravene og behovene endrer seg i takt med samfunnet forøvrig og det er jevnlig behov for å evaluere og sjekke at utdanningene gir den kompetansen som trengs for å utøve disse viktige yrkene på en god og forsvarlig måte.

18.04.2018

Høy fagkompetanse blant portørene i Fagforbundet!

Ressurspersoner for Fagforbundets portører møttes nylig i Oslo for å diskutere hvordan Fagforbundet kan bidra til å utvikle fag og yrke.

22.03.2017

Portørens dag 26. januar - gratulerer med dagen!

Portørfaget ble formelt vedtatt 26. januar 2015. Det er en seier og noe vi har kjempet for lenge. Fagforbundet gratulerer portører ved alle landets sykehus med denne merkedagen. Vi er stolte av å ha bidratt til at yrkesgruppa har fått sin egen fagutdanning.

26.01.2017

  6 timers arbeidsdag (Nettavisen)

I ett år jobbet svenskene 6 timers arbeidsdag. Dette ble resultatet: Færre sykemeldinger, gladere personal og mer fornøyde beboere, konkluderer rapporten.

03.05.2016

  SUS først ute med utdanning til portører (helse-stavanger.no)

Å stoppe en blødning på et lammelår er bare en av mange utfordringer portørene må løse på SUS for å ta fagbrev.

05.04.2016