Gratulerer med dagen 26. januar portører!

(Foto: Martine Grymyr)

26. januar er portørenes dag! Hva skulle vi gjort uten dere? Takk for at dere skaper flyt på sykehuset og bidrar til trygghet for pasientene! Dere gjør en viktig jobb!

24.01.2019 av Informasjonsavdelinga
Sist oppdatert: 28.01.2019

  • Portørene er en kjernegruppe ved alle landets sykehus!

26. januar 2015 ble det vedtatt å etablere portørfaget i vidaregående opplæring. Fagforbundet har derfor bestemt at vi vil bruke denne datoen til å markere portørane litt ekstra.

Vi er stolte av fagutdanningen

Fagforbundet er stolte av å ha bidratt til at denne viktige yrkesgruppa har fått sin egen fagutdanning. Faget har på kort tid blitt svært populært. Flere har allerede tatt fagbrevet som praksiskandidat og mange unge ønsker å bli lærling i faget.

Fagforbundet har en aktiv faggruppe for portører som bidrar til å utvikle faget blant annet gjennom det pågående læreplanarbeidet og ved å gi portører kompetansepåfyll.