Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Gjennomslag for nytt gartnerutdanningsløp!

Fagforbundet er svært glade for utdanningsdirektoratets vedtak om å sende ny modell for utdanning i gartnerfaget ut på høring.

29.11.2019

Kritisk mangel på faglærte gartnere

Gartnere er mangelvare i Norge. En ny prøveordning kan allikevel ha snudd trenden, og gjort utdanningen mer populær. Gartnernæringen har over lengre tid meldt om stor mangel på faglært arbeidskraft. Videregåendeutdanningen testet derfor ut en ny og mer praktisk studiestruktur, med to år skole, deretter to år lærlingtid.

30.08.2019

  Miljødirektoratet foreslår ny forskrift for håndtering av gummigranulat

Miljødirektoratet sender utkast til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale på høring. Forskriften skal inneholde krav til etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale. Disse kravene kan redusere utslippene av gummigranulat og annet løst plastholdig fyllmateriale med opptil 98 prosent.

13.08.2019

  Møt en arborist!

Jan Kjetil Howden er sertifisert arborist i Horten kommune, les mer om hvordan han bidrar til å sikre biologisk mangfold her.

10.07.2019

Nytt prosjekt skal øke rekrutteringen til gartnerfaget

"Hånd i Hanske"-prosjektet tar sikte på å øke rekrutteringen til gartnerutdanningen for å sikre økt rekruttering til næringen, og henvender seg primært til elever på ungdomsskolen.

20.06.2019

Slik blir det mer liv på gravlunden!

I Gravferdsetaten tar de aktive valg for å bidra til mer insektvennlige grøntområder i Oslo.

17.06.2019

Regler mot gummigranulat forsinket: - Frykter en tragedie

Klima- og miljødepartementet har hatt nytt regelforslag liggende til vurdering i ti måneder. Imens strømmer bekymringsmeldingene på.

24.05.2019

Kurs: Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Uterom - hvordan ønsker vi at det skal være? Dette kurset tar for seg planlegging, utforming, sammensetning av planter og tilrettelegging av drift og vedlikehold

06.12.2018

NHO vil ha ny gartnerutdanning nå

Faglig råd naturbruk vedtok i møte 24.oktober at de støtter Gartnerforbundets ønske om å få på plass fagutdanning med fagbrev i gartnerfaget nå

19.11.2018

  Film: Følge opp lærling i bedrift

Utdanningdirektoratet har laget en informasjonsfilm om oppgavene som følger med ansvaret som opplæringsansvarlig.

30.11.2017