Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Møt en arborist!

Jan Kjetil Howden er sertifisert arborist i Horten kommune, les mer om hvordan han bidrar til å sikre biologisk mangfold her.

10.07.2019

Nytt prosjekt skal øke rekrutteringen til gartnerfaget

"Hånd i Hanske"-prosjektet tar sikte på å øke rekrutteringen til gartnerutdanningen for å sikre økt rekruttering til næringen, og henvender seg primært til elever på ungdomsskolen.

20.06.2019

Slik blir det mer liv på gravlunden!

I Gravferdsetaten tar de aktive valg for å bidra til mer insektvennlige grøntområder i Oslo.

17.06.2019

Regler mot gummigranulat forsinket: - Frykter en tragedie

Klima- og miljødepartementet har hatt nytt regelforslag liggende til vurdering i ti måneder. Imens strømmer bekymringsmeldingene på.

24.05.2019

Kurs: Anlegg, drift og skjøtsel av grøntanlegg

Uterom - hvordan ønsker vi at det skal være? Dette kurset tar for seg planlegging, utforming, sammensetning av planter og tilrettelegging av drift og vedlikehold

06.12.2018

NHO vil ha ny gartnerutdanning nå

Faglig råd naturbruk vedtok i møte 24.oktober at de støtter Gartnerforbundets ønske om å få på plass fagutdanning med fagbrev i gartnerfaget nå

19.11.2018

  Film: Følge opp lærling i bedrift

Utdanningdirektoratet har laget en informasjonsfilm om oppgavene som følger med ansvaret som opplæringsansvarlig.

30.11.2017