Arkiv for artikler til «Aktuelt»


  Kurs: Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs

Sirkulær disponering av vann er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere.

04.04.2020

  Ny veileder: Miljøvennlige nabolag

Vellenes Fellesorganisasjon i samarbeid med Naturvernforbundet laget en guide som gir informasjon, inspirasjon, tips, råd og veiledning til velforeninger, samt vise til hvor man kan få videre hjelp/informasjon til å iverksette konkrete tiltak. Denne inneholder eksempler på hvordan man kan samarbeide med borettslag, miljøorganisasjoner og kommunen

04.04.2020

Tilgjengelighet på grønt- og naturområder er viktig i disse tider, men hold avstand til hverandre!

Som mange av oss vet er god mental helse ofte relatert til tilgjengelighet til natur- og grøntområder. Forskning over tid har også vist at for mennesker som er stresset, enslige og sosialt isolert, som vi alle kan kjenne på i disse tider med koronasituasjonen, er tilgang til grøntområder som parker, tur- og grøntområder enda viktigere.

04.04.2020

Gjennomslag for nytt gartnerutdanningsløp!

Fagforbundet er svært glade for utdanningsdirektoratets vedtak om å sende ny modell for utdanning i gartnerfaget ut på høring.

29.11.2019

Kritisk mangel på faglærte gartnere

Gartnere er mangelvare i Norge. En ny prøveordning kan allikevel ha snudd trenden, og gjort utdanningen mer populær. Gartnernæringen har over lengre tid meldt om stor mangel på faglært arbeidskraft. Videregåendeutdanningen testet derfor ut en ny og mer praktisk studiestruktur, med to år skole, deretter to år lærlingtid.

30.08.2019

  Miljødirektoratet foreslår ny forskrift for håndtering av gummigranulat

Miljødirektoratet sender utkast til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale på høring. Forskriften skal inneholde krav til etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale. Disse kravene kan redusere utslippene av gummigranulat og annet løst plastholdig fyllmateriale med opptil 98 prosent.

13.08.2019

  Møt en arborist!

Jan Kjetil Howden er sertifisert arborist i Horten kommune, les mer om hvordan han bidrar til å sikre biologisk mangfold her.

10.07.2019

Nytt prosjekt skal øke rekrutteringen til gartnerfaget

"Hånd i Hanske"-prosjektet tar sikte på å øke rekrutteringen til gartnerutdanningen for å sikre økt rekruttering til næringen, og henvender seg primært til elever på ungdomsskolen.

20.06.2019

Slik blir det mer liv på gravlunden!

I Gravferdsetaten tar de aktive valg for å bidra til mer insektvennlige grøntområder i Oslo.

17.06.2019