Gjennomslag for nytt gartnerutdanningsløp!

Fagforbundet er svært glade for utdanningsdirektoratets vedtak om å sende ny modell for utdanning i gartnerfaget ut på høring.

29.11.2019 av Mette K. Haugen

Prosessen har gått et vesentlig skritt nærmere når Utdanningsdirektoratet nå har bestemt at en ny modell for utdanning i gartnerfaget skal sendes ut på høring sammen med de nye læreplanene i yrkesfagene. Dette håper vi betyr at bransjen nå vil få en ny gartnerutdanning med læretid og fagbrev.

Les mer hos Gartnerforbundet og hos NHO mat og drikke