Kritisk mangel på faglærte gartnere

(Foto: Mette K. Haugen)

Gartnere er mangelvare i Norge. En ny prøveordning kan allikevel ha snudd trenden, og gjort utdanningen mer populær. Gartnernæringen har over lengre tid meldt om stor mangel på faglært arbeidskraft. Videregåendeutdanningen testet derfor ut en ny og mer praktisk studiestruktur, med to år skole, deretter to år lærlingtid.

30.08.2019 av Mette K. Haugen

Et prøveprosjekt ved Lier Videregående skal redde gartnerutdanningen. Antall søkere til gartnerfaget har sunket de siste årene, og flere skoler har avviklet sitt tilbud.

Norsk Gartnerforbund legger ikke skjul på utfordringene gartnerfaget har. Mona Nordli, seniorkonsulent i Norsk Gartnerforbund, forteller til NRK at de gjennom mange år har slitt med dårlig rekruttering.

Hun peker spesielt på den teknologiske utviklingen som en av grunnene til mangelen på gartnere, og tror utviklingen løper fra tilbudet.

– Skolene har derfor en viktig oppgave med å legge grunnlaget og få elevene raskt i gang med studier med teknologisk utvikling.

Les mer hos Gartnerforbundet, NRK og Drammens Tidende