Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Brudd i forhandlingene for kirkelig ansatte

Forhandlingene om ny tariffavtale for Fagforbundets medlemmer i kirkelig sektor (KA) endte med brudd og lønnsoppgjøret går dermed til mekling hos riksmekleren og det er fare for streik.

30.10.2020

Podkast om etikk etter døden

Yrkesetikk er et viktig tema - også etter døden. I denne episoden av podkasten Fagprat forteller Bjarne Kjeldsen om verdighet og etiske problemstillinger for kirkegårdsarbeidere.

24.09.2020

Den nye trossamfunnsloven er vedtatt

Tirsdag 14. april vedtok Stortinget den nye Trossamfunnsloven. Komiteen merket seg engasjementet for fellesrådet, men lovreguleringen Fagforbundet ønsket seg uteble. Derimot er kirketjener og kirkemusiker fortsatt med!

23.04.2020

Felles uttalelse om korona-situasjonen i kirkesektoren

Arbeidstakerorganisasjonene og KA ber om dialog, raushet og fleksibilitet lokalt i ei utfordrende tid.

20.03.2020

Urneseremoni - et godt alternativ

På grunn av smittefaren settes det nå grenser for hvor mange som kan delta i gravferder. Dette kan oppleves vondt når behovet for å samles er stort. Urneseremoni kan da være et godt alternativ.

17.03.2020

Ny leder i TeoLOgene

På årsmøte i TeoLOgene ble det valgt en ny leder. Vi har tatt en prat med Thore Wiig Andersen og spurt han noen spørsmål.

30.01.2020

  Den norske kirke skaper A- og B-lag av kirkelige ansatte

Da nettstedet jobbikirken.no ble lansert, kan man få inntrykk av at kirka kun består av vigslede stillinger. – Vi må klare å rekruttere til kirka uten å skape et A- og et B-lag, mener Fagforbundet.

09.12.2019

Utvidet frist for påmelding til Ledelse og forvaltning i kirken

Vil du lære mer om ledelse og forvaltning i kirken? Høgskolen i Innlandet tilbyr nå deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, i tillegg til økt nettverk og kjennskap til operative verktøy til bruk i arbeidshverdagen. Studiet har et omfang på 15 studiepoeng og er skreddersydd for deg som har oppgaver innen ledelse og forvaltning i kirken. Det tilbys i samarbeid med Fagforbundet og er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium som kan kombineres med å være i jobb. Søknadsfrist er 15. januar.

05.08.2019

Krematoriedrift skal være et offentlig ansvar

I Agderposten 26. november uttaler begravelsesbyråeier Tore Konnestad seg om planer om et privat krematorium i Arendal. Fagforbundet reagerer på disse planene. 5. desember svarer rådgiver Bjarne Kjeldsen fra Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Agderposten med motforestillinger mot private krematorier. Les hele innlegget hans her:

17.12.2018

Et bevisst forhold til yrkesetikk gir deg trygghet i jobben

I Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst ser vi et behov for å bidra til at medlemmer ute i de tjenesteytende virksomhetene må få økt eierskap til yrkesetikken. Det er først når etikken kommer «nedenfra» at den kan speile levd liv.

21.09.2018