Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Enighet for organisasjonsmedlemmer i kirken

Illustrasjon, Grinilunden kirke

Det er enighet mellom Fagforbundet og Kirkens arbeidsgiverforening om en ny tariffavtale for forbundets organisasjonsmedlemmer i KA-området.

av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

Avtalen sikrer medlemmene et tillegg på mellom 1 400 og 1 800 kroner i lønnsvekst i oppgjøret for 2020. Tilsvarende resultatet ble oppnådd for øvrige medlemmer i KA.

Oppgjøret er i tråd med rammen for lønnsoppgjøret og er på nivå med arbeidslivet for øvrig.

Du kan lese hele avtalen her.