Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Brudd i forhandlingene for kirkelig ansatte

Kai Nygård er rådgiver i Fagforbundets forhandlingsenhet.

Forhandlingene om ny tariffavtale for Fagforbundets medlemmer i kirkelig sektor (KA) endte med brudd og lønnsoppgjøret går dermed til mekling hos riksmekleren og det er fare for streik.

av Geirmund Jor
Sist oppdatert: 08.04.2021

Det var først og fremst lønnsvilkårene til de ansatte i fellesrådene og menighetsrådene som var viktige for Fagforbundet. Vi krevde et likt kronetillegg for å ivareta lønnsvekst for de lavest lønte.

Skal ikke tape

– Slik dette året har blitt så har vårt viktigste mål blitt at folk ikke skal tape kjøpekraft. Tross krise er det et minstemål. Det er manglende helhet i tilbudet fra arbeidsgiver som gjør at det måtte bli brudd, sier Kai Nygård, som ledet forhandlingene for Fagforbundet.

Lønnsnedgang er ikke akseptabelt

Lønnsvilkårene for nyansatte prester var også et tema partene ikke kunne bli enige om. Fram til i dag har en særavtale sikret at også de har rett til kompensasjon for bortfall av boplikt. Dette er hjemlet i en særavtale, denne avtalen utgår i 2021. Hvis partene ikke kommer til enighet om en ny avtale som opprettholder lønna for nyansatte prester, vil det kunne bety at lønnsnivået for disse går betydelig ned. Det lykkes man ikke med og også dette var grunnlag for bruddet i forhandlingene.

Fagforbundet krevde at dagens lønnsnivå opprettholdes, også når den aktuelle særavtalen utløper i september 2021. Dette er ikke et krav om en videreføring av særavtalen, men en nødvendig endring av lønnssystemet slik at nyansatte ikke taper lønnsmessig av hensyn til rekruttering og ønsket mobilitet.

 – Vi kunne ikke godta at ordningene som avtalen sikrer bortfaller. For det første har nyutdannete prester vært sikret en begynnerlønn på nivå med de som allerede er i stilling. For det andre har det vært en garanti for at man ikke går ned i lønn når man bytter stilling. Det er all grunn til å tro at dette har bidratt til å sikre en nødvendig mobilitet i presteskapet, sier forhandlingsleder Kai Nygård i Fagforbundets forhandlingsenhet.