Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Nettsamtale: Korona, kommune og statsdugnad

Fagforbundet inviterte til nettsamtale med to kommunalsjefer, en næringssjef/beredskapskoordinator og en samfunnsplanlegger. Hvor Sel kommune hadde det første bekrefta tilfellet av Covid -19 - hadde Herøy i Nordland ennå ikke hatt et eneste tilfelle når nettsamtalen fant sted, mens i Vestvågøy hadde de hatt både bølge en og to. Hvordan er det å stå midt i en epidemi? Det ble en spennende samtale om erfaringer og hvordan et knippe kommuner organiserte seg når alt ble snudd på hodet våren 2020.

28.10.2020

  Overvannsløsninger: Her gjør de byen om til en svamp

Ekstremregn kommer hyppigere og kraftigere enn før. Og verre skal det bli, ifølge forskerne. Kan vannlandet Nederland lære oss hvordan vi kan unngå katastrofe?

04.09.2020

  Se video: Sosial arkitektur og uformell byutvikling

Moderne byutvikling har blitt overlatt til utbyggerne. Men alle vellykkede byer er et resultat av forhandlinger mellom brukere, eiere og utbyggere, sier Alfredo Brillembourg

06.02.2020

Klimaløsning nedenfra - Broen til Framtiden 28.februar 2020

Neste års klimakonferanse vil finne sted på Folkets Hus, 28.februar 2020. Påmeldingen er åpen og smakebiter fra programmet ligger ute.

04.12.2019

Kommunene som er best på klimatilpasning

Ni av ti kommuner har påbegynt arbeidet med klimatilpasning, men bare halvparten har fattet vedtak i kommunestyret. Noen har kommet langt, mens mange er bare så vidt i gang. Det kommer frem i en spørreundersøkelse blant norske kommuner som CICERO har utført på oppdrag fra forsikringsselskapet If.

19.08.2019