Ønsker du å ta en videreutdanning innen organisasjon og ledelse?

Fagforbundet tilbyr sine medlemmer videreutdanning innen organisasjon og ledelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet for studieåret 2019/2020. Studiet gir 30 studiepoeng og er et gratis studietilbud for medlemmer. Søknadsfrist 01. juni!

10.05.2019 av Marit Wahlstedt
Sist oppdatert: 02.07.2019

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Det består av tilsammen 30 studiepoeng og det er avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisning og eksamen i to emner pr semester. Studiet består av fire emner:

1. VERDIBASERT LEDELSE (7,5 studiepoeng) 

Emne med spesielt fokus på organisasjoners grunnelggende verdier. Herunder verdibevissthet, verdienes forpliktelse for arbeidsfellesskapet og standarder for ledelse der virksomhetens formål og verdier er i fokus.

2. STRATEGISK LEDELSE (7,5 studiepoeng)

Grunnleggende emne i ledelse der strategiske beslutninger, analytisk forståelse for elementer i organisasjonen som gir grunnalg for bedre og mer strategisk ledelse.

3. ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR (7,5 studiepoeng)

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap om moral, etikk, samfunnsansvar og mulige tiltak for ansvarlig virksomhet. Etter endt studium skal studentene kunne drøfte virksomhetsetiske grunnspørsmål og utvalgte tema som moral, lønnsomhet, bærekraft, forbruker-, klient- og brukerinteresser i lys av relevant normativ og deskriptiv teori og kunnskap. 

4. HUMAN RESOURCES (7,5 studiepoeng)

Emnet omfatter spørsmål knyttet personalarbeidets strategiske forutsetninger, personalpoli­tikk og planlegging. Dessuten inngår nasjonale og internasjonale rammer for personalarbei­det, rettslige rammer og nasjonale rammer for deltakelse og medvirkning. Det er også fokus på samspillet mellom personalarbeidet og samfunnsforholdene ellers.

 

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Du må være medlem i Fagforbundet for å ta dette studiet. 

 

Søknadsfrist er 01. juni.

 

Samlinger

1)       10. - 12. september (Rena)

2)       15. og 16. oktober (Hamar)

3)        6. - 7. november (Hamar)

kl. 09.15 - 16.00 alle samlingsdager

 

Pris

Fagforbundet betaler alle kostnader for selve studiet. Du må selv dekke kostnader til reise, opphold og pensumlitteratur, i tillegg til semesteravgift på kr 678,- som deltidsstudent.

Halvparten av dokumenterte merutgifter ved opphold utenfor hjemmet (overnatting) og halvparten av utgifter til studieavgift og pensum (inntil 12 000,-) kan dekkes av stipendordningen: http://www.fagforbundet.no/stipend/

 

Lurer du på noe?