Blockchain i fokus på LO IKT-konferansen

Onsdag denne uken ble LO IKT-konferansen avholdt. I underkant av 100 deltakere fikk høre om blockchain-teknologi.

02.11.2018 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 09.11.2018

Årets LO-IKT konferanse hadde blockchain-teknologi som tema. Innlederne kastet lys over et vanskelig tema på en interessant måte.

Trond Finstad, leder av Yrkesseksjonen, åpnet konferansen. Han understreket teknologiens rolle i fagbevegelsens utvikling og ønsket en styrket involvering av ansatte i digitaliseringsprosesser. 

Torbjørn Bull Jenssen holdt innledning med tittelen «Bitcoin, kryptovaluta og blockchain: Hva, hvorfor og hvordan?». Han fremhevet den sterke koblingen mellom Bitcoin som valuta og den underliggende blockchain-teknologien. 

Datatilsynets Ted Tøraasen holdt foredrag om blockchain og personvern. Tittelen var: Personvern og blockchain: Hvilke særlige personvernutfordringer foreligger ved bruk av blockchain? Hva kan gjøres for å møte disse utfordringene? Han understreket at mange av begrepene i Personvernforordningen kan by tolkningutfordringer i møte med blockchain-teknologi.

Gisle Hannemyr holdt foredrag om «Sikkerhetsutfordinger ved blockchain". Undertittelen var:" Blockchain-teknologi skal fjerne tillitsproblemene som hefter ved fiatpenger, sikre personvernet, samt gi oss et sikkert tjenestemarked ved hjelp av «smarte kontrakter». Men vil blockchain levere varene?» Gisle Hannemyr ser positive trekker ved blockchain-teknologien, men er nøktern når det gjelder Bitcoins framtid som fungerende valuta.

Publikum var svært aktiv og stilte mange interessante spørsmål!

Vi håper årets konferanse gav et godt påfyll til deltakerne.

 

Dersom du har innspill til hva neste års konferanse kan omhandle, send epost til cd@fagforbundet.no