Fagforbundet deltok under Stortingshøring om IKT-sikkerhet

Tirsdag 16.01.18 møtte SKA-leder og arbeidsuvalgsmedlem Trond Finstad under høring om IKT-sikkerhet i Justiskomiteen.

19.01.2018 av Christian Danielsen
Sist oppdatert: 22.05.2018

Stortingsmeldingen "IKT-sikkerhet - Et felles ansvar" har blitt sendt på høring. Her legger regjeringen fram sitt syn på IKT-sikkerhet, og gir en statusrapport på igangsatte tiltak. Tirsdag 16.01.18 møtte SKA-leder og Arbeidsuvalgsmedlem Trond Finstad under høring om IKT-sikkerhet i Justiskomiteen. 

 Hovedpunkter under Fagforbundets høringssvar var:

-Våre medlemmer er positive til digitalisering, men digitaliseirng krever at IKT-sikkerhet prioriteres høyt

-IKT-sikkerheten må bedres i helsesektoren ved at mer drives i egen regi

-IKT-kompetanse må fremmes generelt

Se opptak av høringen her (Fagforbundets innlegg starter rundt 34-minutter): https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2018/H264-full/Hoeringssal1/01/16/Hoeringssal1-20180116-110641.mp4&msid=199&dateid=10004120