Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Oppland imponerte i Skole-NM

Hjemmefavorittene, Opplands vordende helsefagarbeidere, vant salen fra første stund da de inntok scenen på Lillehammer.

27.04.2017

Verdig eldreomsorg på dagsorden i Bergen

Frivillig innsats i eldreomsorgen er tema på Verdighetskonferansen - Kreativ Omsorg 2017. To dager er satt av til gode foredrag og innblikk i erfaringer fra helsesektoren.

25.04.2017

Det kan bli mulig å ta fagbrev på jobben

Kunnskaps­departementet har kommet med forslag om fagbrev med full lønn - "Fagbrev på jobb". Det er en stor delseier for Fagforbundet, som har jobbet sammen med KS og Kunnskapsdepartementet for å utvikle en ny ordning.

06.04.2017

Helsefagarbeidere som ledere på sykehjem!

I Bergen Kommune er det 3 sykehjem som har avdelinger som ledes av Helsefagarbeidere. Det er et kommunalt sykehjem som har hatt denne ordningen i 17 år og de er så fornøyd med ordningen at de ikke vil endre på det. Lederne her har ansvar for 10 pasienter og personalansvar for ca. 7 årsverk med helsefagarbeidere og ansatte uten formell kompetanse, økonomiansvar, og delt fagansvar med sykepleiere som er organisert i fagteam/korttidsavdeling og kan tilkalles av leder eller andre på avdelingen. Lederen har dagarbeidstid, men jobber hver tredje helg, de deltar også i stell og morgen rutiner. Det er ikke et krav om lederkompetanse eller annen videreutdanning, men er en fordel, personlig egnethet blir vektlagt ved ansettelse. De to andre sykehjemmene var drevet av Aleris ( overtatt av Bergen Kommune 1. mai 2016) og organisert med Helsefagarbeidere som ledere på avdelingene. Her hadde lederne enda mer ansvar enn på det kommunale sykehjemmet, her har de også ansvar for andre yrkesgrupper som er tilknyttet avdelingen. Direktøren og personalrådgiver for sykehjemsdrift i Bergen kommune er begge veldig godt fornøyd med denne organiseringen og mener helsefagarbeidere gjør en kjempe jobb som ledere. Jan Nesse Leder faggruppen for Helsefagarbeidere

31.03.2017

Stortinget sa ja til Y-veien

Gladnyhet til alle helsefagarbeidere som har en sykepleier i magen: Stortinget har vedtatt at helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse skal kunne utdanne seg til sykepleier via y-veien.

27.02.2017

Kurs om psykisk helse blant migranter

Fagforbundet og IOM tilbyr medlemmer et todagers kurs 6.-7. mars i Oslo, med tittelen "Working with Vulnerable Migrants".

24.02.2017

Sykepleierutdanning gjennom tre-terminsordningen

Fra våren 2017 er det mulig å søke om opptak til sykepleierutdanningen ved HiOA på bakgrunn av fagbrev som helsefagarbeider. Dette er et forsøk og det er avsatt 20 plasser.

16.02.2017

Nasjonal fagkonferanse for helsefagarbeidere

13.-14, juni arrangeres den sjette nasjonale fagkonferanse for helsefagarbeidere i Fagforbundets lokaler i Oslo.

10.02.2017

Vårens flerfaglige møteplass

De to tradisjonsrike konferansene Verdighetskonferansen og KreativOmsorg smelter sammen på en felles arena i Bergen 25. - 26. april. Påmeldingen er i gang!

27.01.2017

  Lik facebooksiden for helsefagarbeidere og hjelpepleiere!

Facebooksiden "Fagforbundets helsefagarbeidere og hjelpepleiere" er siden du bør følge for å få med deg viktig informasjon i faget.

27.01.2017