Arkiv for artikler til «Aktuelt»


Nettkurs om tannhelse for eldre

I anledning helsefagarbeiderdagen 26. november har Fagforbundet laget et nytt nettkurs om tann- og munnstell for syke eldre. Kurset passer for helsefagarbeidere og andre som jobber med eldre og syke i sykehjem, sykehus og hjemmetjenesten.

26.11.2020

Gratulerer med helsefagarbeiderdagen!

Den 26. november er den europeiske merkedagen for helsefagarbeidere og hjelpepleiere.

26.11.2020

Godt resultat i sykehusoppgjøret

Fagforbundet er fornøyd med at oppgjøret har en klar prioritering av alle fagarbeiderne. I tillegg styrkes arbeidet med å få til flere heltidsstillinger på sykehusene betraktelig. Lønnsutviklingen på 1,7 prosent ivaretar en reallønnsvekst for alle yrkesgrupper i helseforetakene.

27.10.2020

Fagforbundet mener Akson kan reddes

Fagforbundet, Tannlegeforeningen og Legeforeningen mener Akson kan reddes – hvis helsearbeidere og IT-arkitekter samarbeider tett basert på moderne teknologiforståelse. De tre forbundene har sendt en felles uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet.

13.10.2020

Helsefagarbeidere på vei inn i operasjonsstua

Fagskolen i Østfold tilbyr fra og med i høst videreutdanning innen kirurgisk virksomhet. Det har fristet mange helsefagarbeidere.

10.09.2020

  – Ja, vi i Fagforbundet ønsker også å samarbeide om oppgavedeling

Det er et godt tegn at lederen i Norsk Sykepleierforbund sier at hun vil invitere til samarbeid om oppgavedeling og oppgaveglidning, fordi dette er en av de største utfordringene i helsetjenestene, skriver Iren Mari Luther til Sykepleien.

25.08.2020

Velkommen til Samspillkonferansen 2020

For fjortende gang inviterer Fagforbundet alle innen helse- og sosialtjenesten til Samspillkonferansen. Det blir fag, humor, og gode samtaler når vi møtes i Trondheim 12.-13. oktober.

09.07.2020

Tre podkast-episoder om veiledning

Har du en rolle som instruktør eller veileder på arbeidsplassen? Da kan disse tre Fagprat-episodene være noe for deg! Du kan lære om ungdomshjernen, om skikkethet, og få generelle tips til god veiledning av lærlinger og elever.

08.06.2020

  Yrkesskade påført ved forflytning av pasient godkjent som yrkesskade (lo.no)

Gulating lagmannsrett har godkjent skade som helsefagarbeider fikk i forbindelse med forflytning av pasient som yrkesskade.

08.05.2020

  Deltid kan øke korona-smitte

Mangel på fulle stillinger fører til at helsearbeidere må ta jobber flere steder. – Mange av dem som jobber deltid, jobber på ulike arbeidsplasser. Da kan vi få kryssmitte ved at man tar smitte fra et sted til et annet, sier Mette Nord til Klassekampen.

31.03.2020