Helsefagarbeidere - Gratulerer med dagen !

Fagforbundet gratulerer alle landets hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere med Den europeiske dagen for helsefagarbeidere 26. november.

25.11.2016 av Mona Bergersen

Vi er svært stolte av alle de fantastiske helsefagarbeiderne som hver dag gjør en innsats for mennesker som trenger hjelp og støtte.

Det er nesten 100.000 helsefagarbeidere i Norge som arbeider både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Helsefagarbeiderne utgjør grunnstammen i den kommunale helse- og omsorgssektoren og er ofte den yrkesgruppen som er nærmest pasienten.

Helsefagarbeiderne har en fireårig fagutdanning og gir pasienter og brukere pleie og omsorg av høy kvalitet. I verdensmesterskapet i yrkesfag i 2015 vant Norge gull i helsearbeiderfag, i konkurranse med utøvere fra hele verden! I år har 15 dyktige utøvere i faget deltatt i norgesmesterskapet i yrkesfag og vinneren går videre til europamesterskapet i Gøteborg i desember. At Norge gjør det så bra i yrkeskonkurranser sier noe om kvaliteten på norsk utdanning og norske helsefagarbeidere. Vi ønsker oss enda flere helsefagarbeidere, slik at alle som trenger det, skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den.

Fagforbundet jobber aktivt med å synliggjøre helsefagarbeiderne. Den beste reklamen er stolte medarbeidere som snakker med andre om faget. 

Det vil bli et økende behov for yrkesgruppa i helsesektoren. Fagforbundet oppfordrer alle som jobber med rådgiving og undervisning å synliggjøre karrieremulighetene for helsefagarbeidere. De som velger denne yrkesveien skal vite at det finnes mange muligheter for videreutvikling, blant annet gjennom spesialisering og videreutdanning i fagskole.

Det er avgjørende at vi får nok læreplasser både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Skal vi lykkes med rekruttering av unge må vi slippe til lærlingene og gi dem tilbud om hele, faste stillinger når de har fått fagbrevet.

Alle pasienter og brukere har rett til helsetjenester av god kvalitet – og det får de av helsefagarbeidere landet rundt. Så til alle landets helsefagarbeidere: Vær stolt av yrket dere har valgt og den jobben dere gjør!

Faggruppa for Helsefagarbeidere.