De nye karakterkravene gjør det unødvendig vanskelig for helsefagarbeiderne

(Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet)

At det nå blir vanskeligere for mange fagarbeidere å bygge videre på sin egen kompetanse, betyr at vi ikke anerkjenner fagarbeiderutdanninga, skriver Iren Mari Luther, leder i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet i et innlegg i Sykepleien.

02.08.2019 av Iren Mari Luther, leder av Yrkesseksjon helse og sosial

I Norge har vi mange dyktige fagarbeidere som ønsker å bygge videre på den kompetansen de allerede har. Derfor bør vi innføre et system på flere utdanninger hvor man får anledning til å videreutvikle sin kompetanse. Dette gjelder spesielt de som allerede har et fagbrev.

At det nå blir vanskeligere for mange fagarbeidere å bygge videre på sin egen kompetanse, betyr at vi ikke verken verdsetter eller anerkjenner fagarbeiderutdanninga.

Dette er tilfellet når det gjelder sykepleierutdanninga. Vi vet at vi står overfor en mangel på flere typer helsepersonell, ikke bare sykepleiere. Men vi er avhengige av et visst antall sykepleiere til å utføre de oppgavene sykepleiere har ansvar for.

Ønsker å lære mer

Mange helsefagarbeidere er dyktige i sin jobb og har en god fagutdanning. Norge er et av landa med den beste helsefagarbeiderutdanninga i Europa, og vi er helt avhengige av denne yrkesgruppa.

Flere av våre dyktige helsefagarbeidere ønsker å lære mer og gå videre til å bli sykepleiere. Men med de nye opptakskravene blir det unødvendig vanskelig for dem å komme inn på sykepleierstudiet.

Nå kan det bli vanskeligere for helsefagarbeidere å bli sykepleiere

De nye karakterkravene i matematikk og norsk gir ingen indikasjon på om du klarer gjennomføringen av studiet.

Fagforbundet er opptatt av høy kvalitet i våre utdanninger og på våre arbeidstakere, men de nye karakterkravene i matematikk og norsk gir ingen indikasjon på verken om du klarer gjennomføringen av studiet, eller om du blir en godt kvalifisert og kompetent sykepleier.

Hjelpepleier Rosa: – Nyutdannede sykepleiere kan ikke sammenlignes med oss helsefagarbeidere og hjelpepleiere med lang arbeidserfaring

Miks av praktisk og teoretisk

Det er ingen uenighet om at man må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne som sykepleier; kommunikasjon med pasientene er noe av det viktigste man må kunne som sykepleier.

Dette er jo også allerede et krav på helsefagarbeiderutdanninga, og derfor bør ikke dette være et enda strengere krav på sykepleierutdanninga. Dette kunne blitt enkelt løst ved at man fikk en attest, enten fra en lærer eller en arbeidsgiver, på at man hadde tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Dette er faktisk ungdomsskolematte, og noe man allerede bør kunne.

Det er nok heller ingen uenighet om at sykepleiere må kunne administrere medikamenter helt korrekt, og dermed også kunne medikamentregning. Men dette er faktisk ungdomsskolematte, og noe man allerede bør kunne.

Det er viktigere at studenter på sykepleierstudiet ikke bare har teoretisk undervisning, men en miks av praktisk og teoretisk øving på medikamentregning. Da tror jeg også strykprosenten blir mindre.

Reell y-vei

La oss heller gå en annen vei: Bygg kompetansen videre, og la helsefagarbeidere få teste ut en reell y-vei. La dem få bruke kompetansen de allerede har, og la dem få bygge videre på den.

Mange sykepleiere har nettopp gått veien fra hjelpepleier til sykepleier, og blitt satt inn på øvingspost, hvor noen lærere snakket om både avlæring og at de «ikke har vondt av å repetere litt praktisk kunnskap».

Dette kan oppleves som en stor underkjenning av helsefagarbeideren/hjelpepleieren, som faktisk har både helsefaglig utdanning og yrkeserfaring. Helsefagarbeidere er gode på praktiske oppgaver, pleie, observasjoner, opptrening og ernæring samt forebygging av sengeleiets komplikasjoner.